Header fietser

Circulaire economie

Samen bouwen aan een circulaire toekomst.

Samen bouwen aan een circulaire toekomst.

Circulaire economie = onze ambitie

Als (afval)bedrijfsleven willen we het verschil maken. Samen met onze ketenpartners, collega’s en overheden werken we aan een toekomst van het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Een toekomst waarin ook fossiele brandstoffen een marginale rol spelen. In Nederland recyclen we al circa tachtig procent van het afval. Onze uitdaging: een nóg grotere bijdrage leveren aan klimaat- en recyclingdoelen.

Grondstofleveranciers

Afvalbedrijven ontwikkelen zich tot grondstofleveranciers. Onze branche sluit materiaalkringlopen en levert gerecyclede materialen en duurzame energie.

Een circulaire economie...

… is aantrekkelijker, schoner en gezonder om in te leven.
… biedt een oplossing voor de grondstoffenschaarste.
… draagt bij aan klimaatbescherming.
… maakt ons minder afhankelijk van fossiele grond- en brandstoffen.
… verlaagt de milieudruk.
… creëert kansen voor innovatie, kenniseconomie en werkgelegenheid.
… bezorgt het (afval)bedrijfsleven en ketenpartners een economische impuls.

vragen over circulaire economie

 • Welke rol speelt de afvalsector?
  De afvalsector heeft een verbindende rol binnen de transitie naar een circulaire economie. Als aanjager, adviseur, innovator, milieudienstverlener en leverancier van grondstoffen en duurzame energie. Afvalbedrijven beschikken over de benodigde kennis, ervaring en middelen om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Zodat ze niet verdwijnen, maar telkens een nieuwe levenscyclus krijgen. Afvalbedrijven zijn partner van partijen in de gehele keten.
 • Hoe circulair is Nederland?
  In Nederland recyclen we al circa tachtig procent van ons afval. De afvalsector levert ongeveer tien procent van de hernieuwbare energie in Nederland. Maar circulair omvat veel meer dan dat. Preventie, anders ontwerpen en produceren minder gebruiken en verspillen, en repareren zijn nodig voor de circulaire economie. Hierin worden stappen gezet, maar er is nog veel winst te boeken. 
 • Wat zijn de circulaire uitdagingen?
  De circulaire economie vraagt om meer focus, samenwerking en nieuwe businessmodellen. De uitdaging is het vinden van kosteneffectieve oplossingen in de hele waardeketen, waarbij afvalbedrijven zich toeleggen op waardecreatie voor hun partners. Grote winst is te halen met het verduurzamen van industriële productieprocessen en het consumentengedrag. Door het ontwerpen met het oog op hergebruik, het toepassen van gerecycled materiaal in producten, minder gebruik van producten en grondstoffen, en hergebruik, onderhoud en reparatie van producten worden grote stappen gemaakt.
 • Welke factoren vragen extra aandacht?
  In onze visie vragen twee factoren extra aandacht in de transitie naar de circulaire economie: de kwaliteit van de ingezamelde materialen en de afzetmarkt voor grondstoffen. Een schone inputstroom is nodig voor de productie van kwalitatief hoogwaardigere producten. Méér gescheiden inzameling loont enkel wanneer de ingezamelde materialen daadwerkelijk hoogwaardig worden gerecycled en afgezet. De Vereniging Afvalbedrijven bepleit geen push-, maar een pull-systeem, waarin de marktvraag naar gerecycled materiaal sturend is. De circulaire economie maakt alleen kans van slagen met hoogwaardige afzetmarkten. De markt verlangt kwaliteit van grondstoffen, continuïteit, voldoende schaalgrootte en concurrerende tarieven.

circulaire economie = Breed blikveld

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Dat stelt het kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Tussendoel voor 2030: de helft minder primaire grondstoffen toepassen. Wij omarmen het ambitieniveau, werken eraan mee, maar blijven ook realistisch. 100% circulair is niet haalbaar. Er zullen altijd reststromen blijven bestaan. Ook bij het recyclen en sorteren ontstaan residustromen, die niet meer gerecycled kunnen worden. Afvalenergiecentrales en stortplaatsen blijven daarom onmisbare schakels binnen de recycling- en afvalinfrastructuur.

Wat doet de afvalsector?

 • Vol inzetten op hergebruik
  De afvalsector zet zich in voor reductie, hergebruik, recycling en de productie van grondstoffen en energie. In heel Nederland vinden circulaire activiteiten plaats. Van nieuwe scheidingsinstallaties tot vergistingsfabrieken, van het reinigen van bodemas tot het produceren van hoogwaardige gerecyclede grondstoffen.
 • Optimale waardecreatie
  Afval is bron voor grondstoffen en energie. De sector maakt zich sterk voor het zoveel mogelijk creëren van waarde uit afval. Samen met onze partners zoeken we naar oplossingen in de gehele waardeketen. Van afvalpreventie tot betere inzameling, van slimmer hergebruik en recycling tot het benutten van energie uit niet-recyclebaar afval: uiteindelijk draait het om de totale toegevoegde waarde in de hele keten.
 • Samenwerken in de keten
  We kunnen het niet alleen. Een circulaire economie vereist samenwerking tussen afvalbedrijven, producenten, overheden, burgers en kennisinstituten. We zoeken die samenwerking actief op. Onder meer om kansen te bespreken voor ecodesign en nieuwe businessmodellen. Als afvalsector beschikken we over expertise over preventie, inzameling en verwerking.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Facts & figures:

Preventie, minder gebruiken en verspillen, repareren, anders ontwerpen en produceren zijn nodig voor circulaire economie.

Nieuwsbericht

3 juli 2024 Japans bezoek aan Nederlandse recyclingbedrijven
Op 3 juli bracht een delegatie van het Japan Industrial Waste Information Centre (JW Center) een bezoek aan de Vereniging Afvalbedrijven...

Persbericht

14 juni 2024 ‘Recyclingindustrie cruciaal voor circulaire economie’
De Vereniging Afvalbedrijven heeft op 14 juni 2024 haar Jaarbericht 2023 gepubliceerd. ‘De haalbaarheid van de circulaire economie staat...

Publicatie

31 mei 2024 Afvalverwerking in 2022: composteren afgenomen, verbranden en storten vrijwel stabiel
In 2022 is 10% minder groente-, fruit- en tuinafval (gft) gecomposteerd dan in 2021. De hoeveelheid verbrand afval is licht gedaald met...

Artikel

30 mei 2024 Milieu-effect verfindustrie aanpakken
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

21 mei 2024 25 jaar bestuurder bij Vereniging Afvalbedrijven
Na 25 jaar neemt Peter Louwman afscheid als bestuurder van de Vereniging Afvalbedrijven en een van haar voorgangers Vereniging van...

Artikel

14 mei 2024 Roy de Haan: 'Geen dag is hetzelfde'
Elke dag gaat Roy de Haan met plezier naar zijn werk, elke dag is anders. Er is maar één ding dat zijn plezier vergalt: de hoeveelheid...

Nieuwsbericht

27 maart 2024 Onze sector in de spotlight dankzij de Week van de AfvalHelden
Van 4 t/m 10 maart 2024 was alweer de vierde editie van de Week van de AfvalHelden. En wat zijn er weer veel AfvalHelden in het zonnetje...

Persbericht

22 maart 2024 Nederlandse en Duitse afvalenergiecentrales werken samen bij verwerking huishoudelijk en bedrijfsafval
De Nederlandse en Duitse afvalenergiecentrales (AEC’s) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend over structurele samenwerking. Het...

Persbericht

21 maart 2024 Zaterdag 23 maart: Landelijke Compostdag
Op zaterdag 23 maart is de 16e Landelijke Compostdag. Veel gemeenten verspreid in het land delen die dag compost uit. Daarmee bedanken...

Persbericht

18 maart 2024 Crisis in plastic sorteer- en recyclingindustrie
De Vereniging Afvalbedrijven luidt de noodklok. Nederlandse en Europese sorteer- en recyclingbedrijven van plastic staan onder grote...

Artikel

14 maart 2024 BIR-voorzitter Susie Burrage: ‘Proactieve rol van BIR is cruciaal’
Susie Burrage is sinds mei vorig jaar voorzitter van BIR, het Bureau of International Recycling. Ze wil bouwen aan de nieuwe koers van de...

Persbericht

1 maart 2024 Bedrijven moeten ook ‘Aan de bak’
Het is klaar met alles in één afvalbak gooien. Net als thuis moeten ook bedrijven hun afval goed scheiden. En stoppen met alles in de bak...

Artikel

20 februari 2024 Circulair bouwen maakt woningen betaalbaar
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

12 februari 2024 Circulaire economie voor een sterk en onafhankelijk land
De Vereniging Afvalbedrijven steunt de oproep van ondernemers- en milieuorganisaties aan de Tweede Kamer om te kiezen voor een circulaire...

Artikel

30 januari 2024 Maatwerk rioolbeheer: minder onderhoud, minder storingen
De sector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe doorbraken. Een breed scala...

Nieuwsbericht

22 december 2023 Afvalbranche: 65 miljoen schade door ontplofte lachgascilinders
ANP - Afvalverwerkers hebben dit jaar 65 miljoen euro schade geleden door ontploffende lachgascilinders, meldt de Vereniging...

Nieuwsbericht

13 december 2023 Landelijke Compostdag op 23 maart 2024
De volgende Landelijke Compostdag vindt plaats op zaterdag 23 maart 2024. Tijdens de Compostdag delen vele gemeenten in het land eenmalig...

Persbericht

30 november 2023 Nieuw onderzoek schetst route naar circulair plastic
Nederland heeft al een koppositie in Europa als het gaat om het hergebruik van grondstoffen. Met de aanwezige chemische-, plastic-, en...

Nieuwsbericht

21 november 2023 Gft-keten centraal tijdens gft-congres
Eind oktober vond het Gft-congres 2023 plaats in Utrecht. Het congres dat georganiseerd werd door Rijkswaterstaat, NVRD en Vereniging...

Nieuwsbericht

14 november 2023 Siska van Kessel projectmanager compost
Siska van Kessel is deze maand gestart als de nieuwe projectmanager compost voor zowel de BVOR als voor de Afdeling Bioconversie van de...

Persbericht

8 november 2023 Pssst, gooi niet weg… Lever ‘m veilig in!
De NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven starten een campagne om gebruikers van lachgascilinders te stimuleren deze in te leveren bij de...

Nieuwsbericht

7 november 2023 Storten nodig in een circulaire economie
Het storten van afval zal blijvend een functie hebben in onze samenleving. Ook de komende decennia ontstaat afval dat niet gerecycled of...

Persbericht

1 november 2023 Verhoging afvalstoffenheffing door lachgasproblematiek
De Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD) en de Vereniging Afvalbedrijven uiten hun grote bezorgdheid over het...

Persbericht

12 oktober 2023 EuRIC bezoekt Renewi en Remondis
De Europese recyclingfederatie EuRIC is op 12 oktober op werkbezoek in Nederland. De recyclingtak voor bouw- en sloopafval bezoekt de...

Artikel

9 oktober 2023 Afvalsector geeft grenzen aan
De afvalsector moet vaker grenzen stellen. Dossiers als ontploffingen door lachgascilinders, branden door vapes en agressie tegen...

Persbericht

6 oktober 2023 International E-waste Day: aandacht voor groeiend probleem van elektrisch afval
Het WEEE Forum houdt op 14 oktober de jaarlijkse ‘International E-waste Day’. Deze dag heeft tot doel het groeiend probleem van...

Nieuwsbericht

5 oktober 2023 Inzamelaars bedrijfsafval mogen samenwerken bij stimuleren recycling
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van mening dat inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van...

Artikel

28 september 2023 IKEA’s transformatie tot circulair bedrijf
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Persbericht

1 september 2023 Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders
Vanaf 1 september 2023 zijn alle milieustraten in Nederland bereid gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen. De cilinders worden...

Nieuwsbericht

30 augustus 2023 Afvalconferentie 2023: Tot hier en niet verder
De NVRD en Vereniging Afvalbedrijven organiseren op woensdag 4 oktober 2023 de jaarlijkse Afvalconferentie. Dit jaar met als thema...

Artikel

12 juli 2023 FEAD legt lat hoog: 75 procent recycling in 2035
Al het Europese afval in 2035 voor driekwart gerecycled, dat is de inzet van de Europese afvalkoepel. “Er is een trendbreuk nodig”, stelt...

Publicatie

6 juli 2023 Jaarbericht 2022 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2022. De VA maakt zich samen met haar leden sterk voor een toekomst...

Artikel

5 juli 2023 Een circulaire kantoorinrichting
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

22 juni 2023 Universele taal in wereldwijd recycle-verkeer
Eind mei vierde het Bureau of International Recycling (BIR) zijn 75-jarig jubileum met een conferentie in Amsterdam. ‘Geen betere plek om...

Nieuwsbericht

12 juni 2023 Belangenbehartiging recycling bouw- en sloopafval versterkt in Europa
De Europese koepelorganisatie voor recyclingbedrijven EuRIC lanceerde in mei de recyclingtak ‘Bouw en Sloop’ (𝘊𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯...

Persbericht

5 juni 2023 Landelijke campagne roept inwoners op accu’s en batterijen niet weg te gooien maar apart in te leveren
Vanochtend is de campagne 𝘿𝙤𝙚 𝙢𝙖𝙖𝙧 𝙖𝙥𝙖𝙧𝙩 afgetrapt bij recyclingspecialist HKS Scrap Metals in Amsterdam. Zeer toepasselijk op maandag 5...

Nieuwsbericht

23 mei 2023 Consumentencampagne om batterijen en elektrische apparaten apart in te leveren
Op 5 juni start een campagne om consumenten en bedrijven te stimuleren losse batterijen en elektrische apparaten met...

Artikel

9 mei 2023 Verpakkende bedrijfsleven moet verder verduurzamen
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

29 april 2023 Vereniging Afvalbedrijven: zorgen over klimaatbeleid dat deel van sector fors raakt
Het kabinet heeft op 26 april de Besluitvorming Klimaat bekend gemaakt. De Vereniging Afvalbedrijven zal de plannen grondig bestuderen en...

Nieuwsbericht

23 maart 2023 Aanstaande zaterdag Landelijke Compostdag 2023
Aanstaande zaterdag is de vijftiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten compost uit aan hun inwoners. Daarmee...

Nieuwsbericht

22 maart 2023 Green Deal koffiepads en theezakjes winnaar Global Recycling Heroes
De Vereniging Afvalbedrijven is trots dat de Nederlandse Green Deal koffiepads en theezakjes de internationale Recycling Heroes Award...

Nieuwsbericht

7 maart 2023 Iedereen in de afvalbranche is belangrijk!
We gooien dagelijks nogal wat weg en dat moet allemaal ingezameld, vervoerd, gesorteerd en verwerkt worden. Zonder de AfvalHelden van...

Nieuwsbericht

6 maart 2023 Startschot Week van de AfvalHelden 2023
Met het onthullen van een banner gaven brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland vanochtend...

Artikel

16 februari 2023 Playmobil-figuren van recycled content
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

13 februari 2023 Compost meer dan alleen organische stof
De Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven en BVOR organiseerden 9 februari 2023 voor hun gezamenlijke achterbannen in...

Nieuwsbericht

9 februari 2023 Zaterdag 25 maart: Landelijke Compostdag 2023
Op zaterdag 25 maart vindt voor de vijftiende keer de Landelijke Compostdag plaats. Op deze dag delen gemeenten verspreid over het land...

Artikel

24 januari 2023 Oneindig repareerbare koptelefoons
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

10 januari 2023 Koffiepads en theezakjes nu ook bij het gft-afval
Vanaf heden mogen alle koffiepads en theezakjes bij het groente- fruit- en tuinafval (gft). In 2020 heeft branchevereniging Koffie &...

Nieuwsbericht

22 december 2022 Manifest roept politici op om werk te maken van negatieve emissies
Bedrijven en wetenschappelijke instellingen roepen de overheid op om alle technologieën in alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen...

Nieuwsbericht

21 december 2022 Week van de AfvalHelden: 6 t/m 12 maart 2023
Ook in 2023 staat de Week van de AfvalHelden op de agenda. Van 6 tot en met 12 maart zetten organisaties in heel Nederland hun...

Artikel

20 december 2022 Wisselwerking tussen beleidsmakers en praktijkmensen
Praktijkkennis is onontbeerlijk voor effectief beleid. Om de dagelijkse praktijk binnen de Nederlandse afvalsector te bekijken, bezochten...

Artikel

13 december 2022 Betalen per keer met de lift op en neer
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

1 december 2022 Compost is een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit
De Vereniging Afvalbedrijven heeft kennisgenomen van het feit dat redacteuren van het programma EenVandaag compost hebben verzameld bij...

Artikel

12 oktober 2022 Meer aandacht nodig voor ontwerpfase binnen de UPV
De Afvalconferentie op 5 oktober in Utrecht focust op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, de UPV. De huidige UPV’s hebben de...

Artikel

4 oktober 2022 Nieuw: Bio-LNG uit organische reststromen
De sector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische doorbraken....

Artikel

20 september 2022 Lang houdbare kinderwagens
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

6 september 2022 Gemeenten een ‘mechanisch handje’ helpen
De afvalsector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische...

Artikel

5 september 2022 Toekomst voor duurzame afvalenergie?
Europa wil meer hernieuwbare energie. Het Europees Parlement buigt zich momenteel over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare...

Nieuwsbericht

1 augustus 2022 Save-the-date: Afvalconferentie 2022 op 5 oktober in Utrecht
Ook dit jaar organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven een volgende editie van de Afvalconferentie. Dit keer op 5 oktober 2022....

Klimaatverandering leidt tot geopolitieke veranderingen en tot humanitaire en natuurlijke rampen.

Artikel

11 juli 2022 Game changers: klimaat en schaarse hulpbronnen
Klimaatverandering en schaarse hulpbronnen zijn een veiligheidsrisico, zegt oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. ‘Daarom is...

Artikel

7 juli 2022 Europa maakt de afvalwereld een stukje kleiner
De nieuwe Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) maakt het transport van afvalstoffen binnen Europa makkelijker, maar...

Publicatie

6 juli 2022 Jaarbericht 2021 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2021. Een jaar dat opnieuw werd gekenmerkt door de coronapandemie....

Artikel

6 juli 2022 Kwart gft-vrachten voldoet niet aan kwaliteitsnorm
De kwaliteit van gft-afval blijft vaak onder de maat. Een kwart van alle ingezamelde gft-vrachten zit boven de kwaliteitsnorm. Dat blijkt...

Artikel

5 juli 2022 Nieuw: natuurlijke plasticvervanger uit afvalwater
De afvalsector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische...

Artikel

15 juni 2022 Aupings omslag naar circulaire matrassen
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

18 mei 2022 Hoogleraar Ruud Balkenende: ‘Het ontwerp bepaalt de circulariteit van producten’
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

30 maart 2022 Aanzet tot duidelijker profilering branche
We maken het allemaal mee op feestjes. Je krijgt de vraag waar je werkt en je zegt trots: in de afvalbranche! Je wordt eerst ongelovig...

Persbericht

22 maart 2022 Landelijke Compostdag op zaterdag 26 maart
Aanstaande zaterdag is de veertiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten en bedrijven compost uit aan hun inwoners....

Nieuwsbericht

18 maart 2022 Recyclen bouwt de brug naar een duurzame toekomst
Met de terugwinning van grondstoffen voorkomen we schaarste en bouwen we de brug naar een duurzame toekomst. Recyclen zorgt voor een...

Nieuwsbericht

15 maart 2022 Het was weer een mooie week!
7 t/m 13 maart 2022 was het de Week van de AfvalHelden en ook deze editie was een groot succes. Onze AfvalHelden zijn weer flink in het...

Publicatie

14 maart 2022 Inspirational Talk about the importance of Recycling worldwide
In de aanloop naar Global Recycling Day op 18 maart voerden Ranjit Baxi, Marc den Hartog, Wim Horeman en Unico van Kooten een inspirerend...

Nieuwsbericht

13 maart 2022 AfvalHelden van Twence
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

12 maart 2022 AfvalHeld Ronald, Hoofduitvoerder bij Afvalzorg
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

11 maart 2022 AfvalHelden Wilfried en Gert-Jan, Productieleider en Hoofdoperator bij Heros
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

9 maart 2022 AfvalHelden van Renewi: Thomas, Junior, Tonnie en Esther
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

8 maart 2022 Boris van der Ham zet AfvalHelden GP Groot in het zonnetje
Op de eerste dag van de Week van de AfvalHelden bracht Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, een bezoek aan GP...

Nieuwsbericht

8 maart 2022 AfvalHeld Jeroen Konings, Monteur bij PreZero
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

7 maart 2022 AfvalHelden-Duo's van AVR
Van 7 tot en met 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

5 maart 2022 Nederlanders waarderen werk afvalbranche, maar kiezen zelf liever een baan daarbuiten
9 op de 10 Nederlanders vindt dat de mensen die zorgen voor ons afval net zo onmisbaar zijn als andere dienstverleners, zoals de politie...

Publicatie

1 maart 2022 Composteren en verbranden toegenomen, storten opnieuw afgenomen
De cijfers over 2020 laten zien dat 9% meer gft is gecomposteerd, 3% meer afval is verbrand en 14% minder afval is gestort ten opzichte...

Nieuwsbericht

23 februari 2022 Doe mee aan Global Recycling Day
Op 18 maart is de jaarlijkse Global Recycling Day. Op die dag zetten we de spot op recyclen en laten we de wereld zien hoe belangrijk...

Nieuwsbericht

16 februari 2022 Landelijke Compostdag 2022 gaat door
Het kabinet schrapt vrijwel alle coronamaatregelen en stelt de samenleving weer open. De Landelijk Compostdag op zaterdag 26 maart gaat...

Nieuwsbericht

14 februari 2022 We zijn weer terug!
Van 7 tot en met 13 maart is het weer de Week van de AfvalHelden. In deze week bedanken wij alle medewerkers in de inzameling,...

Artikel

1 februari 2022 Pleidooi voor grensoverschrijdende CO₂-reductie
De Europese afvalsector draagt substantieel bij aan de Europese klimaatdoelen. Maar liefst 150 miljoen ton CO₂-equivalent kan de sector...

Nieuwsbericht

1 februari 2022 PBL: ‘alleen inzetten op recycling is niet genoeg’
Alleen inzetten op recycling is niet genoeg om het grondstoffenverbruik van consumenten en producenten te verlagen, stelt het Planbureau...

Nieuwsbericht

11 januari 2022 Kennissessie over gft-verwerking voor omgevingsdiensten
Op 1 december organiseerde de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor vergunningverleners en toezichthouders een webinar over gft-verwerking....

Nieuwsbericht

5 december 2021 Compost voor gezonde bodem en duurzame teelt
Vandaag is het World Soil Day. Een initiatief van de United Nations, die daarmee sinds 2014 elk jaar op 5 december het belang van een...

Nieuwsbericht

17 november 2021 Campagne voor meer vrouwen en jongeren in de sector
Bedrijven in de sector GEO (Grondstoffen, Energie en Omgeving) willen meer diversiteit in hun personeelsbestand. Daarvoor werken ze hard...

Artikel

17 november 2021 Gft-kwaliteit gebaat bij eenduidig verhaal
Zonder schoon gft-afval, geen zuivere compost. Maar wat is gft? De wel/niet-lijst voor gft-afval geeft hierop een helder en uniform...

Artikel

13 oktober 2021 ‘Kijk buiten de eigen afvaltunnel’
Het systeem moet anders: circulair en duurzamer. Maar hoe? De Afvalconferentie, op 6 oktober in Utrecht, bespreekt de transitiepaden die...

Artikel

15 september 2021 Investeren in betere kwaliteit AEC-bouwstoffen
Meer recycling van AEC-bodemas biedt kansen voor de circulaire economie. Opwerkingsbedrijven maken zich zorgen over de afzet van de...

Nieuwsbericht

21 juli 2021 Alliantie roept op tot inzet CO₂ als grondstof
Met een Manifest doet de pas opgerichte CCU-Alliantie een dringend beroep op het nieuwe kabinet om meer kansen te bieden aan het...

Publicatie

7 juli 2021 Jaarbericht 2020 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2020. Veel werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden te maken met...

Nieuwsbericht

30 juni 2021 Regie op kwaliteit gft door gemeenten en inzamelaars
Afgelopen donderdag zijn nieuwe producten uit het ‘Aanvalsplan gft en textiel’ gepresenteerd: de handboeken ‘Regie op de textielketen’ en...

Artikel

22 juni 2021 Wie krijgt de ZZS-bal: ontdoeners of ontvangers?
De voorgenomen aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) baart de afvalsector zorgen. Dat deze stoffen aandacht vragen, daar is iedereen...

Artikel

7 juni 2021 AEC’s ontbreken in Europese Taxonomie
De afvalbranche hangt onzekerheid boven het hoofd. Het risico bestaat dat afvalenergiecentrales (AEC’s) niet het stempel duurzaam krijgen...

Artikel

31 mei 2021 Aan verkeersveiligheid moet je aandacht besteden, altijd
Natuurlijk werkt iedereen binnen de afvalbranche veilig met voertuigen. Toch zijn schadegevallen geen uitzondering en doen zich helaas...

Persbericht

20 mei 2021 Kabinet laat plan afvalsector voor 0,2 megaton CO₂-besparing liggen
De afvalsector heeft het kabinet een concreet plan geleverd waarmee ruim 0,2 Mton CO₂-besparing wordt gerealiseerd. Het kabinet kiest er...

Nieuwsbericht

18 mei 2021 Groei Keurcompostlocaties
De kwaliteit van compost neemt steeds verder toe. Het aantal composteerlocaties met het Keurcompost-certificaat is gestegen tot zestig....

Artikel

5 mei 2021 Koffiepads en theezakjes: straks van 'niet' naar 'wel' bij gft
Nederlandse koffie- en theebedrijven maken dit jaar hun koffiepads en theezakjes composteerbaar. Dat beloven ze in een Green Deal met de...

Nieuwsbericht

3 mei 2021 Gft-compost goede keuze bij zandgronden
Gft-compost levert de bodem veel organische stof zonder dat dit leidt tot overdadige uitspoeling van nitraat. Dat is goed voor de...

Artikel

23 april 2021 Afval coronapandemie onder controle
Na een roerig en onzeker coronajaar staat één ding vast: voor de veilige afhandeling van covid-19-afval weten ketenpartners elkaar snel...

Nieuwsbericht

14 april 2021 Composteerbare theezakjes en koffiepads op komst
Vanmiddag is door demissionair staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat het startschot gegeven voor het...

Artikel

12 april 2021 AEC-granulaat doorstaat uitvoerig eisenpakket
Betonnen tegels, stenen, trottoirbanden: tegenwoordig bestaat een deel mede uit AEC-granulaat. Grote betonwaren-producenten passen de...

Nieuwsbericht

23 maart 2021 Nederlandse Rien Voets een van de tien internationale Recycling Heroes 2021
De Global Recycling Foundation heeft tien Recycling Heroes 2021 benoemd. De Vereniging Afvalbedrijven is trots te kunnen melden dat de...

Nieuwsbericht

18 maart 2021 Rien Voets genomineerd voor Global Recycling Hero 2021
18 maart: vandaag is het Global Recycling Day. Het thema is ‘Recycling Heroes’. Wereldwijd worden helden geëerd, groot of klein, die zich...

Nieuwsbericht

16 maart 2021 Onderzoek herbevestigt voordelen compostgebruik
Recent onderzoek bevestigt opnieuw dat compost minder fosfaat afgeeft aan de bodem dan andere organische meststoffen. Dit resultaat...

Nieuwsbericht

7 maart 2021 Morgen staan de AfvalHelden weer voor u klaar
De laatste dag alweer van de Week van de AfvalHelden. En wat was het een mooi feest deze week! In heel Nederland zagen we mooie...

Nieuwsbericht

6 maart 2021 AfvalHelden op Milieustraten
Vandaag staan de Helden op de milieustraten in de schijnwerper. Op diverse milieustraten in Nederland is dit reden voor een bescheiden...

Nieuwsbericht

6 maart 2021 AfvalHelden van HVC
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

5 maart 2021 Bedrijven sturen medewerkers attentie
Dag vijf van de Week van de AfvalHelden staat in het teken van de bedrijven. Vaste medewerkers, inhuurkrachten en vrijwilligers, het zijn...

Nieuwsbericht

5 maart 2021 AfvalHeld Tineke Wobbes, weegmeester bij Afvalzorg
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

4 maart 2021 Waardering volop getoond tijdens Week van de AfvalHelden
Op dag vier van de Week van de AfvalHelden leggen we een extra accent op waardering, maar eigenlijk gaat het daar de hele week al om. En...

Nieuwsbericht

4 maart 2021 AfvalHeld Svetlana Parkina, sorteerder kunststofsorteerinstallatie bij SUEZ
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

3 maart 2021 AfvalHelden in rioolreiniging en rioolinspectie bij Teeuwissen
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

3 maart 2021 Landelijke Ontbijtdag voor AfvalHelden
De derde dag van de Week van de AfvalHelden staat in het teken van een Landelijke Ontbijtdag. Veel bedrijven zorgden er - vaak in alle...

Nieuwsbericht

2 maart 2021 Kindertekeningen voor AfvalHelden
In de week van 1 tot en met 7 maart worden de mannen en vrouwen die werkzaam zijn in de afvalsector in het zonnetje gezet. Bijna 30.000...

Nieuwsbericht

2 maart 2021 AfvalHeld Richard van Mourik, Procescontroleur Organische bij Attero
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

1 maart 2021 Stientje van Veldhoven geeft startsein Week van de AfvalHelden
Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaf vanmiddag het officiële startsein voor de Week...

Nieuwsbericht

1 maart 2021 AfvalHeld René Klootwijk, Operator bij Coolrec Plastics
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

1 maart 2021 Boris van der Ham: "Geef ze veel waardering in de Week van de AfvalHelden."
Van 1 tot en met 7 maart is het de Week van de AfvalHelden. De afvalbranche is onmisbaar voor het draaiend houden van de maatschappij....

Nieuwsbericht

26 februari 2021 Nieuwe serie 'De Vuilnisman' over de wereld achter ons afval
Vanaf zondag 28 februari start een serie van zes afleveringen van het programma 'De Vuilnisman' van KRO-NCRV. De serie gaat...

Nieuwsbericht

24 februari 2021 1- 7 maart 2021: Week van de AfvalHelden
Volgende week is het zover: van 1 tot en met 7 maart 2021 worden de mannen en vrouwen uit de afvalbranche in het zonnetje gezet. Dit...

Nieuwsbericht

15 februari 2021 Appèl aan regering: maak inzet recyclaat aantrekkelijk
De afzet van gerecyclede kunststoffen staat stevig onder druk. Brancheorganisaties van de kunststofrecyclingindustrie doen daarom een...

Nieuwsbericht

8 februari 2021 Ook dit jaar geen Landelijke Compostdag
Vanwege de aanhoudende coronapandemie kan ook dit jaar de Landelijke Compostdag niet doorgaan. Met een derde coronagolf op komst en de...

Nieuwsbericht

3 februari 2021 Kabinet onderkent dat kwaliteit gft beter moet
Bij de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer, is demissionair staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heel...

Persbericht

19 januari 2021 Coronauitbraak leidt tot record aan gft-afval
De uitbraak van COVID-19 heeft afgelopen jaar een groot effect gehad op het aanbod van gft-afval. Nooit eerder werd er in een jaar zo...

Artikel

1 december 2020 Politieke partijen: sterke overheid in onzekere tijd
Circulaire economie heeft de aandacht van politieke partijen. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede...

Nieuwsbericht

17 november 2020 Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten
In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden...

Artikel

21 oktober 2020 Nationale ‘schoorsteenheffing’ creëert ongelijk speelveld
Het kabinet legt industriële bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot een CO₂-heffing op. Ook afvalverbranding valt onder de regeling. De...

Artikel

14 oktober 2020 Gezond en bedrijvig door de coronacrisis
Een primeur, vanwege coronaregels: op woensdag 7 oktober 2020 vond de Afvalconferentie voor het eerst online plaats. Op veilige afstand...

Nieuwsbericht

13 oktober 2020 Gft-afval moet weer schoner worden
De Vereniging Afvalbedrijven heeft mede namens zeven andere organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu in een...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbericht

7 september 2020 Samen (door)werken aan rioolbeheer in coronatijd
De komende jaren staan belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer...

Nieuwsbericht

8 juli 2020 Rli: steviger beleid moet kwaliteit bodems verbeteren
Eind vorige maand heeft Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Persbericht

25 juni 2020 Nieuwe wel/niet-lijst voor gft-afval beschikbaar
In het Nederlandse restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Om de Nederlandse economie volledig...

Artikel

25 juni 2020 Een heldere gft-wijzer voor iedereen
Wat hoort in de gft-bak en wat niet? Tot voor kort leverde deze vraag allerhande antwoorden op. De nieuwe uniforme gft-wijzer dirigeert...

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

17 juni 2020 Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?
It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Nieuwsbericht

12 juni 2020 Steeds meer steun voor Europese norm voor gebruik plastic recyclaat
Het kabinet roept de Europese Commissie op om op korte termijn een voorstel te presenteren voor het verplichten van een gehalte recyclaat...

Nieuwsbericht

8 juni 2020 Handreiking moet kwaliteit ingezameld gft verbeteren
Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD werken binnen het programma VANG-huishoudelijk afval aan meer en een verbeterde...

Artikel

3 juni 2020 Met elkaar door de coronacrisis
De coronacrisis heeft grote impact op de afvalbranche. Als vitale sector blijft de afvalketen, met de nodige hygiënemaatregelen, draaien....

Artikel

28 mei 2020 Aan de slag met gfe in de hoogbouw
Scheiden van organisch keukenafval levert in de hoogbouw positieve resultaten op. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat bewijst een...

Nieuwsbericht

7 mei 2020 Agrariër mag meer compost uitrijden
Tijdens de International Compost Awareness Week vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor het belang van het gebruik van compost....

Nieuwsbericht

1 mei 2020 Beleidsprogramma voor volledige circulaire textielketen in 2050
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Van Veldhoven heeft in april het ‘beleidsprogramma circulair textiel’...

Nieuwsbericht

29 april 2020 ILT zorgt voor doorgang grensoverschrijdend verkeer van afval
Ons kabinet volgt het advies van de Europese Commissie die het vrij verkeer van goederen, personen en diensten gedurende de coronacrisis...

Nieuwsbericht

29 april 2020 Papierinzameling gaat zoveel mogelijk door gedurende de coronacrisis
De coronacrisis confronteert de papier- en kartonketen met forse uitdagingen, laten de brancheorganisaties in de papiersector weten....

Nieuwsbericht

28 april 2020 Slimme verwerkingscontracten voor meer en betere kwaliteit gft
Een volgend product uit het ‘Aanvalsplan gft’ is opgeleverd: de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’....

Persbericht

24 april 2020 Medisch afval te vaak in verkeerde afvalstromen
De corona-uitbraak heeft ook negatieve gevolgen voor de afvalverwerking in Nederland. Corona-gerelateerd afval zoals mondkapjes, rubberen...

Nieuwsbericht

20 april 2020 Aandacht voor medewerkers afvalbranche op radio en televisie
Het werk in de afvalsector gaat onverminderd door tijdens de coronacrisis. Om dat aan iedereen te laten zien en om de mannen en vrouwen...

Artikel

7 april 2020 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

1 april 2020 Crisisteam brengt gevolgen coronacrisis op verpakkingsafvalketen in beeld
Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het...

Nieuwsbericht

25 maart 2020 Minister komt medewerkers afvalsector persoonlijk bedanken voor hun inzet
Minister Van Veldhoven van Wonen en Milieu heeft vandaag verschillende afvalverwerkers bezocht om de medewerkers een hart onder de riem...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Artikel

11 maart 2020 Matrasrecycling mits droog en schoon
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Publicatie

10 maart 2020 Afvalverwerking in Nederland: Composteren stabiel, verbranden afgenomen, storten toegenomen
De gegevens over 2018 laten zien dat de hoeveelheid gecomposteerd gft-afval gelijk is gebleven, de hoeveelheid verbrand afval met 2% is...

Nieuwsbericht

4 maart 2020 Duurzame elektriciteit groeit met drie procent
Vandaag heeft het CBS bekend gemaakt dat de productie van hernieuwbare elektriciteit in 2019 goed was voor 18 procent van het...

Nieuwsbericht

2 maart 2020 Recycling biedt een enorme kans, maar het blijft te vaak bij mooie woorden
De ambities zijn groot, maar de daden helaas piepklein. De politiek moet haar nek gaan uitsteken voor een circulaire economie, aldus...

Nieuwsbericht

24 februari 2020 Meer recycling dan gemiddeld in de EU
Recycling is in Nederland de afgelopen jaren gelijk gebleven, maar ons land behoort wel tot de top drie van landen in Europa waar het...

Nieuwsbericht

5 februari 2020 Verder onderzoek nodig voor goede praktijkvoorbeelden gft-inzameling
Recent is het onderzoek naar de best practices van gft-inzameling gepubliceerd. Dit onderzoek is onderdeel van het aanvalsplan gft,...

Nieuwsbericht

4 februari 2020 Andere circulariteitsstrategieën nodig voor circulaire economie
Om de transitie naar de circulaire economie te kunnen volgen, is monitoring van de resultaten belangrijk. Een kennisconsortium onder...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Zaterdag 28 maart: Landelijke Compostdag 2020
Over twee maanden is het zover: de Landelijke Compostdag 2020. De veertiende editie van de dag vindt plaats op zaterdag 28 maart. Tijdens...

Nieuwsbericht

22 januari 2020 Nederlandse aanpak circulaire economie verdient internationale navolging
Slechts een kleine negen procent van de wereldeconomie is op dit moment circulair. En dat is minder dan een tijdje terug. Het hergebruik...

Nieuwsbericht

14 januari 2020 Extra subsidiegeld voor investering in circulaire economie
Het wordt ondernemers aantrekkelijker gemaakt om te investeren in circulaire producten. Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit om...

Nieuwsbericht

14 januari 2020 Sector verduurzaamt inzameling met elektrische truck
De afvalsector levert een bijdrage aan klimaatbescherming. Afvalreductie, inzameling, hergebruik, recycling, composteren, verbranden met...

Nieuwsbericht

9 januari 2020 Green deal voor kunststof recyclaat stap in de goede richting
De Vereniging Afvalbedrijven ziet de green deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ als een goede stap op weg...

Nieuwsbericht

23 december 2019 Nieuwe zeef HVC haalt meer plastic en glas uit het gft
De afval- en recyclingsector blijft de verwerking van gft verbeteren. Inzet is nog betere compost. Dat kan het beste bereikt worden als...

Nieuwsbericht

19 december 2019 Importheffing op buitenlands afval gaat door
Nederland kent per 1 januari aanstaande een importheffing op buitenlands afval. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan...

Artikel

17 december 2019 ‘We hebben elkaar nodig’
Bij een jubileum hoort een feestje. Na het minisymposium op 12 december 2019 in Den Haag heffen een kleine honderd mensen het glas. Ze...

Nieuwsbericht

10 december 2019 Kerstboomnetten horen bij het restafval
Het net, waarin een echte kerstboom wordt verpakt voordat hij mee naar huis gaat, lijkt misschien bij het plastic afval thuis te horen,...

Nieuwsbericht

25 november 2019 Geslaagd congres over kwaliteit gft
Vorige week woensdag, 20 november, vond het congres 'Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’ plaats in de Jaarbeurs...

Artikel

18 november 2019 Betere gft-kwaliteit vereist ketensamenwerking
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

14 november 2019 Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector
Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht

11 november 2019 CPB: Meer milieuwinst mogelijk uit recycling
Vorige week vroeg het Centraal Planbureau (CPB) met een policy brief aandacht voor de milieuwinst uit recycling. Volgens het CPB kan deze...

Nieuwsbericht

5 november 2019 Vraag en aanbod kunststofrecyclaat beter op elkaar aansluiten
Het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) heeft tot doel vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan...

Nieuwsbericht

4 november 2019 Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld
Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een...

Nieuwsbericht

28 oktober 2019 Goed nieuws voor matrasrecycling: consument is bereid te betalen voor recyclen matras
Bijna helft consumenten is bereid 10 euro of meer te betalen voor recyclen matras, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is goed nieuws...

Nieuwsbericht

24 oktober 2019 Alternatief voor importheffing op buitenlands afval
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Nieuwsbericht

23 oktober 2019 Ketensamenwerking Twente voor duurzame brandstof
De afvalsector helpt mee aan de omslag naar duurzame energie. Dit doen bedrijven bijvoorbeeld met de productie van groen gas, wat het...

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Jullie werk heeft echt impact’
Tijdens de Afvalconferentie op 2 oktober 2019 recht de sector de rug. De afvalsector is trots en wil graag meer erkenning. Dat stellen de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht

30 september 2019 Meer uniformiteit in regels Benelux
In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’
De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort
Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbericht

18 september 2019 Analyse Miljoenennota 2020
Gisteren presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. De Vereniging Afvalbedrijven heeft de begrotingen van de ministeries van...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Publicatie

18 september 2019 Jaarbericht 2018 Vereniging Afvalbedrijven
In het Jaarbericht 2018 kijkt de VA terug op belangrijke onderwerpen die ons bezighielden in het afgelopen jaar. We hebben ons...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Artikel

3 september 2019 Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Nieuwsbericht

29 augustus 2019 Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam
Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De...

Nieuwsbericht

27 augustus 2019 Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren
De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen....

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Nieuwsbericht

16 juli 2019 Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd
De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 € 80 miljoen extra voor circulaire economie
Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs...

Nieuwsbericht

4 juli 2019 2 oktober: Afvalconferentie 2019 in Amersfoort
Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in Amersfoort. Het gaat om ontmoeten en trots zijn...

Persbericht

1 juli 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Belastingheffing op de invoer van buitenlands afval werkt averechts. In plaats van een CO₂-reductie, zorgt de maatregel juist voor meer...

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 juni 2019 Meer afval gescheiden ingezameld
Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid...

Nieuwsbericht

17 juni 2019 Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector
De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op...

Artikel

27 mei 2019 Stortplaatsen helpen de circulaire economie
De circulaire economie en de stortsector kunnen niet zonder elkaar. Hoe groter de vraag naar schone afvalketens, des te groter de...

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Artikel

30 april 2019 Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Persbericht

28 maart 2019 Landelijke Compostdag vraagt aandacht voor goede scheiding gft
Eén op de zes Nederlanders scheidt geen afval vanuit de overtuiging dat het toch op een grote hoop belandt. Deze en andere hardnekkige...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Recycling moet uitgangspunt worden bij ontwerp en aanschaf producten
Producenten, bedrijfsleven en overheid kunnen ervoor zorgen dat er veel meer gerecycled wordt. Hoewel Nederland in de top 3 staat van...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Nederlanders onderschatten de waarde van wat ze weggooien
Consumenten staan vaak met de handen in het haar als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is...

Nieuwsbericht

26 februari 2019 Boris van der Ham scoort in de Recycling Goals Challenge
Voorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Afvalbedrijven heeft in aanloop naar de Global Recycling Day (18 maart) gescoord met de...

Nieuwsbericht

25 februari 2019 Vereniging Afvalbedrijven tekent Plastic Pact
De Vereniging Afvalbedrijven heeft vorige week donderdagmiddag in Den Haag het Plastic Pact ondertekend. Voorzitter Boris van der Ham...

Van links naar rechts: Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland, Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van IenW

Nieuwsbericht

14 februari 2019 Versnellingshuis circulaire economie geopend
Met het zetten van de laatste handtekening van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is woensdag in Alkmaar Het...

Nieuwsbericht

28 januari 2019 Gft-compost zorgt voor vruchtbare bodem en schoon water
Om de meerwaarde van gft-compost aan het verhogen van de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden aan te tonen, heeft de Vereniging...

Publicatie

22 januari 2019 Afvalverwerking in Nederland stabiel
Er zijn kleine schommelingen te zien in de verwerking van afval in 2017 ten opzichte van het jaar ervoor. De hoeveelheid gecomposteerd...

Nieuwsbericht

17 januari 2019 Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend
Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden...

VANG Buitenshuis

Nieuwsbericht

16 januari 2019 Rijkswaterstaat lanceert website VANG buitenshuis
Op 14 januari heeft Rijkswaterstaat een website gelanceerd over het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) Buitenshuis. De informatie...

Nieuwsbericht

16 januari 2019 Kwaliteit en afzet nodig voor circulaire economie
Circulariteit heeft een plek veroverd in de Nederlandse economie. Er is echter nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde...

Ranjit S. Baxi en Robbert Loos

Nieuwsbericht

15 januari 2019 Nederlandse en Zweedse recyclingsector steunen Global Recycling Foundation
Tijdens de Week van de Circulaire Economie maken de Nederlandse en Zweedse recyclingsector bekend de Global Recycling Foundation te...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig
Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid...

Artikel

15 oktober 2018 ‘Onze koploperpositie vasthouden’
Op woensdag 3 oktober vinden bijna tweehonderd mensen uit de Nederlandse afvalwereld de weg naar het Fort Voordorp bij Utrecht. Binnen...

Persbericht

17 augustus 2018 Subsidie voor onderzoek CO₂-hergebruik
Afvalenergiebedrijven onderzoeken met OCAP mogelijkheden om CO₂ voor hergebruik te leveren aan glastuinbouw.

Artikel

5 juli 2018 Van Veldhoven: ‘Ik wil opschalen en versnellen’
Het kabinet zet er circulair een tandje bij. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op de transitieagenda’s. Stientje van Veldhoven,...

Glastuinbouw kassen

Artikel

29 juni 2018 CO₂-reductie buiten het hek
Binnenkort verschijnt het Klimaatakkoord. De Vereniging Afvalbedrijven praat mee over maatregelen om de Nederlandse uitstoot van...

producenten matrasrecycling verantwoordelijk

Nieuwsbericht

28 juni 2018 Van der Ham: 'Producenten verantwoordelijk voor matrasrecycling'
“Matrassen moeten gescheiden worden ingezameld en gerecycled. Op die manier kunnen we de materiaalkringloop sluiten....

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Persbericht

22 maart 2018 Bioplastics recyclen, niet composteren
De markt voor bioplastics groeit. De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert in de...

Bioplastics

Artikel

22 maart 2018 Bioplastics: welke wel/niet?
Bioplastics zijn in opkomst. Vleesschaaltjes, wegwerpbekers, folies om tijdschriften, bestek: steeds meer producten bestaan uit...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Artikel

29 januari 2018 Westminster ontwaakt
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De Brexit, maar ook andere ontwikkelingen, maken de Britse sector onzeker. De Britten...

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid