Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 15 juli 2019

€ 80 miljoen extra voor circulaire economie

Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs gepresenteerde klimaatmaatregelen. Bedrijfsleven en decentrale overheden krijgen de kans projecten aan te dragen die passen bij de transitie naar de circulaire economie en daarmee een bijdrage te leveren aan CO₂-reductie. De subsidieregeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’, die op 1 augustus wordt opengesteld, draagt hier verder aan bij. De Vereniging Afvalbedrijven juicht toe dat het kabinet de transitie naar de circulaire economie met extra maatregelen stimuleert.

€ 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en textiel. Voor projecten in de grond, weg en waterbouw is € 17,5 miljoen beschikbaar en voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen € 40 miljoen. Dan gaat het bijvoorbeeld om innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB.

De minimaal aan te vragen subsidie bedraagt € 125.000 euro en maximaal kan € 3 miljoen subsidie worden ontvangen. Voorwaarde hierbij is dat de terugverdientijd van de investeringen langer is dan 5 jaar. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat