Standpunten

Circulaire economie

Een circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen die het waardebehoud van producten als uitgangspunt hebben. Een andere manier van werken met alle partners in de keten is nodig. Maatregelen aan de bron zijn cruciaal, net als het verduurzamen van industriële productieprocessen en van het consumentengedrag. Door minder gebruik van producten en grondstoffen, ontwerpen met het oog op hergebruik en preventie, en met hergebruik, onderhoud en reparatie van producten kunnen grote stappen worden gezet.

Twee factoren verdienen volgens ons momenteel de aandacht: de kwaliteit van de ingezamelde materialen en de afzetmarkt. Een betere kwaliteit van ingezamelde stromen is vaak nodig om ze te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten. In onze visie stuurt het beleid te sterk op de hoeveelheid restafval. Gemeenten worden hierop afgerekend, terwijl ze juist gestimuleerd moeten worden om zuivere, gescheiden stromen in te zamelen. Aan de doelstelling het restafval terug te dringen, zou daarom een concrete recyclingdoelstelling moeten worden gekoppeld.

Ander aandachtspunt is de afzet van gerecyclede materialen. Zonder afzetmarkt, geen circulaire economie. De Vereniging Afvalbedrijven bepleit daarom geen push-, maar een pullsysteem waarbij de marktvraag sturend is. Die vraag is helder: de markt verlangt kwaliteit van grondstoffen, continuïteit, voldoende schaalgrootte en concurrerende tarieven. De afvalbedrijven maken zich sterk hieraan te voldoen. De branche beschikt over de benodigde kennis, ervaring en middelen om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Opdat ze niet verdwijnen, maar telkens een nieuwe levenscyclus krijgen. Overheden moeten de afzet bevorderen, onder meer door zelf duurzaam in te kopen. Belangrijk is dat de overheid de focus legt op inkoop van producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Ook de industrie moet gestimuleerd worden om meer recyclaat toe te passen. Dan komt de toepassing van recyclaat in nieuwe producten op gang.

Een circulaire economie gloort, maar we moeten ons realiseren dat er altijd afval zal zijn dat niet opnieuw gebruikt kan worden. Meer circulariteit betekent ook een toename van residustromen die een sterkere mate van verontreiniging hebben. Restafval, zorgstoffen, verontreinigde grond, asbest en residuen van sorteer- en recyclinginstallaties moeten veilig en milieuverantwoord worden verwerkt. De afvalsector neemt deze zorgtaak op zich, nu en in de toekomst.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Freek Bakker (SUEZ Nederland) – lid van de Afdeling Recycling en Inzameling van de Vereniging Afvalbedrijven:

'Standaardkwaliteiten voor recyclaat zijn hard nodig.'

Persbericht

1 september 2023 Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders
Vanaf 1 september 2023 zijn alle milieustraten in Nederland bereid gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen. De cilinders worden...

Nieuwsbericht

1 december 2022 Compost is een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit
De Vereniging Afvalbedrijven heeft kennisgenomen van het feit dat redacteuren van het programma EenVandaag compost hebben verzameld bij...

Artikel

5 september 2022 Toekomst voor duurzame afvalenergie?
Europa wil meer hernieuwbare energie. Het Europees Parlement buigt zich momenteel over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare...

Artikel

6 juli 2022 Kwart gft-vrachten voldoet niet aan kwaliteitsnorm
De kwaliteit van gft-afval blijft vaak onder de maat. Een kwart van alle ingezamelde gft-vrachten zit boven de kwaliteitsnorm. Dat blijkt...

Artikel

15 juni 2022 Aupings omslag naar circulaire matrassen
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

18 mei 2022 Hoogleraar Ruud Balkenende: ‘Het ontwerp bepaalt de circulariteit van producten’
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

1 februari 2022 PBL: ‘alleen inzetten op recycling is niet genoeg’
Alleen inzetten op recycling is niet genoeg om het grondstoffenverbruik van consumenten en producenten te verlagen, stelt het Planbureau...

Nieuwsbericht

30 juni 2021 Regie op kwaliteit gft door gemeenten en inzamelaars
Afgelopen donderdag zijn nieuwe producten uit het ‘Aanvalsplan gft en textiel’ gepresenteerd: de handboeken ‘Regie op de textielketen’ en...

Nieuwsbericht

15 februari 2021 Appèl aan regering: maak inzet recyclaat aantrekkelijk
De afzet van gerecyclede kunststoffen staat stevig onder druk. Brancheorganisaties van de kunststofrecyclingindustrie doen daarom een...

Nieuwsbericht

3 februari 2021 Kabinet onderkent dat kwaliteit gft beter moet
Bij de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer, is demissionair staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heel...

Persbericht

19 januari 2021 Coronauitbraak leidt tot record aan gft-afval
De uitbraak van COVID-19 heeft afgelopen jaar een groot effect gehad op het aanbod van gft-afval. Nooit eerder werd er in een jaar zo...

Nieuwsbericht

17 november 2020 Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten
In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Persbericht

25 juni 2020 Nieuwe wel/niet-lijst voor gft-afval beschikbaar
In het Nederlandse restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Om de Nederlandse economie volledig...

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

17 juni 2020 Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?
It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Nieuwsbericht

12 juni 2020 Steeds meer steun voor Europese norm voor gebruik plastic recyclaat
Het kabinet roept de Europese Commissie op om op korte termijn een voorstel te presenteren voor het verplichten van een gehalte recyclaat...

Nieuwsbericht

8 juni 2020 Handreiking moet kwaliteit ingezameld gft verbeteren
Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD werken binnen het programma VANG-huishoudelijk afval aan meer en een verbeterde...

Artikel

28 mei 2020 Aan de slag met gfe in de hoogbouw
Scheiden van organisch keukenafval levert in de hoogbouw positieve resultaten op. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat bewijst een...

Nieuwsbericht

6 mei 2020 Europese brancheverenigingen roepen op tot groene actie na opheffing lockdowns
De ambities in de Europese Green Deal moeten na de opheffing van de lockdowns eerder versneld dan vertraagd worden. De coronacrisis biedt...

Nieuwsbericht

1 mei 2020 Beleidsprogramma voor volledige circulaire textielketen in 2050
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Van Veldhoven heeft in april het ‘beleidsprogramma circulair textiel’...

Nieuwsbericht

28 april 2020 Slimme verwerkingscontracten voor meer en betere kwaliteit gft
Een volgend product uit het ‘Aanvalsplan gft’ is opgeleverd: de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’....

Artikel

7 april 2020 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Artikel

11 maart 2020 Matrasrecycling mits droog en schoon
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

5 februari 2020 Verder onderzoek nodig voor goede praktijkvoorbeelden gft-inzameling
Recent is het onderzoek naar de best practices van gft-inzameling gepubliceerd. Dit onderzoek is onderdeel van het aanvalsplan gft,...

Nieuwsbericht

4 februari 2020 Andere circulariteitsstrategieën nodig voor circulaire economie
Om de transitie naar de circulaire economie te kunnen volgen, is monitoring van de resultaten belangrijk. Een kennisconsortium onder...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Zaterdag 28 maart: Landelijke Compostdag 2020
Over twee maanden is het zover: de Landelijke Compostdag 2020. De veertiende editie van de dag vindt plaats op zaterdag 28 maart. Tijdens...

Nieuwsbericht

9 januari 2020 Green deal voor kunststof recyclaat stap in de goede richting
De Vereniging Afvalbedrijven ziet de green deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ als een goede stap op weg...

Nieuwsbericht

10 december 2019 Kerstboomnetten horen bij het restafval
Het net, waarin een echte kerstboom wordt verpakt voordat hij mee naar huis gaat, lijkt misschien bij het plastic afval thuis te horen,...

Nieuwsbericht

25 november 2019 Geslaagd congres over kwaliteit gft
Vorige week woensdag, 20 november, vond het congres 'Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’ plaats in de Jaarbeurs...

Persbericht

21 november 2019 Steeds meer vervuiling tussen het gft
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) raakt steeds meer vervuild. In de groene kliko’s blijken steeds meer materialen te zitten die er niet...

Artikel

18 november 2019 Betere gft-kwaliteit vereist ketensamenwerking
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

14 november 2019 Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector
Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht

11 november 2019 CPB: Meer milieuwinst mogelijk uit recycling
Vorige week vroeg het Centraal Planbureau (CPB) met een policy brief aandacht voor de milieuwinst uit recycling. Volgens het CPB kan deze...

Nieuwsbericht

5 november 2019 Vraag en aanbod kunststofrecyclaat beter op elkaar aansluiten
Het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) heeft tot doel vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan...

Nieuwsbericht

4 november 2019 Berekening kabinet onvolledig: CO₂-reductie importheffing te rooskleurig voorgespiegeld
Invoeren van een importheffing op buitenlands afval levert minder CO₂-besparing op dan het kabinet had gedacht. Dit blijkt uit een...

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’
De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Nieuwsbericht

18 september 2019 VA roept Tweede Kamer op tot debat over importheffing buitenlands afval
Het kabinet gaat er van uit dat de importheffing in drie jaar tijd alle import van buitenlands afval zal stoppen, zo blijkt uit het...

Artikel

17 september 2019 Importheffing trekt wissel op recycling
De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Persbericht

10 september 2019 Importheffing op buitenlands afval niet invoeren
Een importheffing op buitenlands afval levert geen materiële bijdrage aan besparing van CO₂ in Nederland. Ook heeft de heffing...

Artikel

3 september 2019 Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 augustus 2019 Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren
De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen....

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

Nieuwsbericht

16 juli 2019 Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd
De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Nieuwsbericht

15 juli 2019 € 80 miljoen extra voor circulaire economie
Het kabinet trekt € 80 miljoen euro extra uit voor de circulaire economie. Deze extra middelen vloeien voort uit de onlangs...

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 juni 2019 Meer afval gescheiden ingezameld
Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid...

Nieuwsbericht

17 juni 2019 Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector
De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op...

Artikel

27 mei 2019 Stortplaatsen helpen de circulaire economie
De circulaire economie en de stortsector kunnen niet zonder elkaar. Hoe groter de vraag naar schone afvalketens, des te groter de...

Nieuwsbericht

6 mei 2019 Compost blijkt goede bodemverbeteraar
Onlangs zijn de tussentijdse resultaten van twee lopende onderzoeken bekend gemaakt waar de Vereniging Afvalbedrijven (VA) aan bijdraagt....

Artikel

30 april 2019 Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Persbericht

28 maart 2019 Landelijke Compostdag vraagt aandacht voor goede scheiding gft
Eén op de zes Nederlanders scheidt geen afval vanuit de overtuiging dat het toch op een grote hoop belandt. Deze en andere hardnekkige...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Recycling moet uitgangspunt worden bij ontwerp en aanschaf producten
Producenten, bedrijfsleven en overheid kunnen ervoor zorgen dat er veel meer gerecycled wordt. Hoewel Nederland in de top 3 staat van...

Nieuwsbericht

25 februari 2019 Vereniging Afvalbedrijven tekent Plastic Pact
De Vereniging Afvalbedrijven heeft vorige week donderdagmiddag in Den Haag het Plastic Pact ondertekend. Voorzitter Boris van der Ham...

Van links naar rechts: Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland, Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van IenW

Nieuwsbericht

14 februari 2019 Versnellingshuis circulaire economie geopend
Met het zetten van de laatste handtekening van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is woensdag in Alkmaar Het...

Nieuwsbericht

28 januari 2019 Gft-compost zorgt voor vruchtbare bodem en schoon water
Om de meerwaarde van gft-compost aan het verhogen van de bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden aan te tonen, heeft de Vereniging...

Nieuwsbericht

17 januari 2019 Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend
Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden...

Nieuwsbericht

16 januari 2019 Kwaliteit en afzet nodig voor circulaire economie
Circulariteit heeft een plek veroverd in de Nederlandse economie. Er is echter nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde...

Ranjit S. Baxi en Robbert Loos

Nieuwsbericht

15 januari 2019 Nederlandse en Zweedse recyclingsector steunen Global Recycling Foundation
Tijdens de Week van de Circulaire Economie maken de Nederlandse en Zweedse recyclingsector bekend de Global Recycling Foundation te...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig
Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Persbericht

17 augustus 2018 Subsidie voor onderzoek CO₂-hergebruik
Afvalenergiebedrijven onderzoeken met OCAP mogelijkheden om CO₂ voor hergebruik te leveren aan glastuinbouw.

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Europa

Europa