Nieuws

Nieuwsbericht - 5 februari 2020

Verder onderzoek nodig voor goede praktijkvoorbeelden gft-inzameling

Recent is het onderzoek naar de best practices van gft-inzameling gepubliceerd. Dit onderzoek is onderdeel van het aanvalsplan gft, waarmee de Vereniging Afvalbedrijven samen met ketenpartijen werkt aan het verhogen van de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft en aan het verbeteren van de kwaliteit van gft. Inzamelen van meer gft vinden wij belangrijk, maar daarbij moet de kwaliteit van het materiaal geborgd zijn. Kwaliteit van gft is nodig om het te kunnen recyclen tot hoogwaardige compost. Op basis van de resultaten van het onderzoek is geen duidelijke richtlijn te geven voor een goede inzameling van meer en schoner gft. Hiervoor is verder onderzoek nodig.

Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd:

  • Goede inzamelresultaten worden geboekt door gemeenten waar inwoners grote tuinen hebben met veel groen. De gft-container bestaat voor 90 tot 95% uit tuinafval (t) en het gft in het restafval bestaat vooral uit groente-, fruit- en etensresten (gfe).
  • Ook in de gemeenten die het goed doen, wordt de gft-container - net zoals in de meeste Nederlandse gemeenten - om de twee weken geleegd. Er bestaat vaak wel de mogelijkheid voor gebruik van een extra gft-container.
  • Er is geen verband tussen een goede gft-inzameling en diftar (een tarief op restafval). In gemeenten die goed scoren is het aanbieden van gft wel ‘gratis’.
  • Het moeilijker maken om restafval kwijt te kunnen (minder vaak inzamelen of moeten wegbrengen) heeft een beperkt positief effect op het aanbod gft.
  • In gemeenten die het goed doen, is de communicatie over gescheiden inzameling niet anders of meer dan in gemeenten die het slechter doen.
  • In de goed scorende gemeenten vindt geen afkeur van gft plaats.
  • De hoeveelheid tuinafval die wordt aangeboden buiten de inzamelroute van gft om – op de milieustraat of aan huis – verschilt sterk per gemeente. Het beeld is niet eenduidig.

Het onderzoek heeft niet direct nieuwe inzichten opgeleverd als het gaat om de hoeveelheid gescheiden ingezameld gft. Vervolgonderzoek richt zich op hoe meer organisch keukenafval (gfe) via de gft-inzamelroute gescheiden ingezameld kan worden. Bekeken wordt welke best practices hiervoor te onderscheiden zijn.

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen