Header fietser

Commissie Arbo en Veiligheid

Gezond en veilig werken

De Vereniging Afvalbedrijven wil veilig en gezond werken binnen de afvalsector naar een hoger plan tillen. Om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen, is het nodig kennis van de risico’s die zich voordoen bij bedrijven en met werken met afvalstoffen met elkaar te delen. Ongevallen die zich hebben voorgedaan binnen de bedrijven worden door de leden van de Commissie Arbo en Veiligheid onderling besproken en geëvalueerd met als doel hiervan te leren en in de toekomst dergelijke voorvallen te voorkomen. Daarnaast bekijken de commissieleden of initiatieven op het gebied van veilig en gezond werken sectorbreed kunnen worden opgepakt. Deelname aan de Week van de Veiligheid is hier een voorbeeld van.

Albert van Veldhuizen

Voorzitter
Albert van Veldhuizen
Renewi

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

op LinkedIn

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid