Header hergebruik

Afdeling Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen

Reinigen en bewerken

Gevaarlijk afval kent vele vormen: van afgewerkte olie tot verfafval, van zoutzuur tot accu’s. Talloze stromen vinden, na reiniging en bewerking, hun weg terug in de keten. Bij de verwerking van gevaarlijk afval staan recycling en energieproductie centraal. Van afgewerkte olie maken we smeerolie, verontreinigde grond wordt na reiniging nuttig toegepast, olie-/water-/slibmengsels worden van elkaar gescheiden in drie schone fracties en oude batterijen zijn grondstof voor nieuwe batterijen.

Jakob Huisman

Voorzitter
Jakob Huisman
PreZero

Femke Jonker

Contactpersoon
Femke Jonker

op LinkedIn

Facts & figures:

Gevaarlijk afval is grondstof voor nieuwe producten, zoals accu’s, batterijen, bouwmaterialen en basisoliën.

Leden in afdeling

In de Afdeling Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen zitten bedrijven die actief zijn met het inzamelen, recyclen en verwerken van gevaarlijke en oliehoudende afvalstoffen.

Jakob Huisman (PreZero) - voorzitter Afdeling Gevaarlijke en Oliehoudende Afvalstoffen:

'De uitdaging ligt in het vinden van een juiste balans tussen het recyclen van grondstoffen enerzijds en het voorkomen van verspreiding van schadelijke stoffen anderzijds.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid