Header fietser

Commissie Milieu

Milieukwesties

De Commissie Milieu richt zich op alle voor de gehele afvalbranche van belang zijnde milieukwesties. Hierbij kan worden gedacht aan algemeen milieubeleid, stoffenbeleid, relevante wet- en regelgeving, vergunningverlening en -voorschriften, toezicht en handhaving, administratieve verplichtingen en melden van afvalstoffen, normen en richtlijnen, en bodembeleid.

Jan van Zon

Voorzitter
Jan van Zon
PreZero

Angelique Allart

Contactpersoon
Angelique Allart

op LinkedIn

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid