Afdeling Inzameling

Slimmer en schoner inzamelen

Slimme inzameling van afgedankte materialen is een belangrijk onderdeel van de keten. Dit zorgt er ook voor dat burgers en bedrijven op de juiste wijze afval kunnen inleveren, wat zorgt voor een goede kwaliteit van het ingezamelde materiaal. De sector werkt aan verduurzaming van de inzameling en het vervoer door gebruik te maken van groene brandstoffen, schoon - en steeds vaker elektrisch -materieel en door vermindering van het aantal vervoersbewegingen in binnensteden.

Iwan te Winkel

Voorzitter
Iwan te Winkel
PreZero

Femke Jonker

Contactpersoon
Femke Jonker

op LinkedIn

Facts & figures:

Duurzaam vervoer van afval beperkt de uitstoot van schadelijke stoffen.

Leden in afdeling

In de Afdeling Inzameling zitten bedrijven die zich bezighouden met inzamelen en transporteren van afvalstoffen. De bedrijven adviseren over het voorkomen van het ontstaan van afval. Ze investeren in innovatieve inzamelmethoden en duurzaam materieel. Op die manier werken ze mee aan de strijd tegen grondstoffenschaarste en klimaatverandering.

Iwan te Winkel (PreZero Nederland) - voorzitter Afdeling Inzameling:

‘De kwaliteit van het ingezamelde materiaal heeft onze volle aandacht. Samen met partijen in de keten werken we aan slimme, laagdrempelige inzamelmethoden met maximaal scheidingsrendement en minimale uitstoot.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid