Header afvalstromen

Afdeling Rioleringsbeheer

Riolen en kolken schoon houden

Onder onze voeten ligt een wijdvertakt en fijnmazig rioleringsstelsel. Vierentwintig uur per dag stroomt er afval- en regenwater door riolen en kolken. Zwaardere delen zoals zand, slib en organisch materiaal zakken naar de bodem. Om opslibbing tegen te gaan, hebben riolen en kolken onderhoud nodig. Rioolreinigingsbedrijven houden onze riolen en kolken schoon. Rioolinspectiebedrijven zorgen ervoor dat eventuele schades aan het rioolstelsel tijdig worden gesignaleerd en leveren eventueel een bijdrage aan het verhelpen ervan.

John Witkamp

Voorzitter
John Witkamp
vandervalk+degroot

Florian Feege

Contactpersoon
Florian Feege

op LinkedIn

Facts & figures:

Goed rioleringsbeheer betekent: focussen op veiligheid, kwaliteit en milieubescherming.

Leden in afdeling

In de Afdeling Rioleringsbeheer zitten bedrijven die zich bezighouden met het reinigen, inspecteren en onderhouden van openbare riolen, kolken en gemalen. Zij zijn tevens actief met veegwerkzaamheden en slibverwerking. Service, kwaliteit, veiligheid en milieubescherming staan voor de bedrijven hoog in het vaandel.

John Witkamp (vandervalk+degroot) - voorzitter Afdeling Rioleringsbeheer:

'Wij willen samen met overheden en partners werken aan een toekomstbestendig rioleringsstelsel dat bijdraagt aan het voorkomen en verhelpen van problemen als gevolg van klimaatomstandigheden.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid