Header fietser

Leden

Met ruim 50 leden is de Vereniging Afvalbedrijven een belangrijke gesprekspartner voor ministeries, overheden en organisaties.

Lidmaatschap

De Vereniging Afvalbedrijven heeft als doel de belangen van haar leden en de belangen van de gehele afvalsector te behartigen. Hoe verschillend de leden ook zijn, de Vereniging Afvalbedrijven beoogt een gezamenlijke visie over relevante vraagstukken te formuleren om zo daadkrachtig de branche te vertegenwoordigen. De leden van de Verenging Afvalbedrijven vertegenwoordigen de hele waardeketen, daarom staat het optimaliseren van de gehele keten altijd centraal. Zo streeft de Vereniging Afvalbedrijven naar een juridische en economische omgeving waarin een duurzame bedrijfsvoering voor al haar leden mogelijk wordt gemaakt.

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren, exploitanten en/of vergunninghouders van ondernemingen die zich bedrijfsmatig bezighouden met:

 • Het inzamelen van,
 • het in- of verpakken van,
 • het transport van,
 • het op- en overslaan van,
 • het bewerken van,
 • het bewaren van,
 • het verwerken en/of verwijderen van afvalstoffen,
 • dan wel het uitvoeren van:
 • rioolreinigingsdiensten,
 • rioolinspectiediensten,
 • aanverwante milieudiensten of activiteiten.

De contributie is afhankelijk van de omzet van het bedrijf. Een keer per jaar komen de leden bijeen voor de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast participeren leden in de afdelingen, commissies en werkgroepen, die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de voor hen relevantie dossiers. Leden ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met de stand van zaken van de afvalbranche en de activiteiten van de Vereniging Afvalbedrijven. Opinies en achtergrondinformatie over belangrijke onderwerpen zijn te vinden in journalistieke artikelen die de Vereniging Afvalbedrijven produceert en op de website publiceert. De Vereniging Afvalbedrijven organiseert jaarlijks samen met de NVRD de Afvalconferentie op de eerste woensdag in oktober. Daarnaast organiseert de Vereniging Afvalbedrijven workshops en bijeenkomsten voor haar leden.

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid