Header afvalstromen

Standpunten

Standpunten van de Vereniging Afvalbedrijven op actuele onderwerpen.

Milieu, economie en werkgelegenheid niet gebaat bij importheffing

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid