Standpunten

Bioplastics

De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert dat niet alle bioplastics bijdragen aan de circulaire economie. Op basis van praktijkervaring en onderzoek concludeert de sector:

  • Biobased plastic verpakkingen zijn goed recyclebaar.
  • Bio-afbreekbare plastic verpakkingen hebben op dit moment geen meerwaarde omdat ze niet gecomposteerd of gerecycled kunnen worden.
  • Bio-afbreekbare plastics voegen enkel iets toe als gft-inzamelmiddel of wanneer sprake is van een monostroom (één specifieke categorie afval) die afzonderlijk ingezameld wordt.

Daarom is de Vereniging Afvalbedrijven van mening dat nu gekozen moet worden voor mechanische recycling van biobased plastics. Dat past binnen een circulaire economie. In de toekomst kan dat veranderen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe producten en technieken op de markt komen. De afvalsector staat open voor innovaties en voert hierover overleg met beleidsmakers, producenten en kennisinstellingen.

Meer informatie is te vinden in onze factsheet

Ermy Brok

Contactpersoon
Ermy Brok

Ermy Brok op LinkedIn

Tim Brethouwer (Attero) – lid Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven:

'De meeste bio-afbreekbare plastics breken niet of slechts gedeeltelijk af in composteerinstallaties.'

Nieuwsbericht

1 december 2022 Compost is een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit
De Vereniging Afvalbedrijven heeft kennisgenomen van het feit dat redacteuren van het programma EenVandaag compost hebben verzameld bij...

Nieuwsbericht

3 februari 2021 Kabinet onderkent dat kwaliteit gft beter moet
Bij de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer, is demissionair staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heel...

Nieuwsbericht

13 oktober 2020 Gft-afval moet weer schoner worden
De Vereniging Afvalbedrijven heeft mede namens zeven andere organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu in een...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Artikel

18 november 2019 Betere gft-kwaliteit vereist ketensamenwerking
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Bioplastics

Artikel

22 maart 2018 Bioplastics: welke wel/niet?
Bioplastics zijn in opkomst. Vleesschaaltjes, wegwerpbekers, folies om tijdschriften, bestek: steeds meer producten bestaan uit...

Persbericht

22 maart 2018 Bioplastics recyclen, niet composteren
De markt voor bioplastics groeit. De Vereniging Afvalbedrijven juicht het verduurzamen van verpakkingen toe, maar constateert in de...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen