Header fietser

Afdeling Storten

Storten onmisbare schakel in de keten

Er blijft altijd een kleine stroom niet-herbruikbaar en niet-brandbaar afval over, waarvoor storten de enige en beste oplossing is. Dit zijn bijvoorbeeld schadelijke of sterk verontreinigde stromen. Storten gebeurt in Nederland op een veilige, duurzame en verantwoorde wijze. Stortplaatsexploitanten vervullen een belangrijke functie als achtervang. Storten is een onmisbare schakel in de afvalketen.

Gerrit Jan Georg

Voorzitter
Gerrit Jan Georg
Indaver

Florian Feege

Contactpersoon
Florian Feege

op LinkedIn

Facts & figures:

Het storten van afval is sinds 1990 meer dan gehalveerd.

Leden in de afdeling

In de Afdeling Storten zitten bedrijven die zich sterk maken voor het voortbestaan van een gezonde stortsector die zijn achtervangfunctie kan waarmaken. De leden steunen het onderzoek naar duurzaam stortbeheer.

Duurzaam storten blijft cruciaal als achtervang, voor reststromen die niet opnieuw in de keten in kunnen of mogen.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid