Header afvalstromen

Afdeling Bioconversie

van gft naar compost en andere grondstoffen

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) speelt als waardevolle grondstof een belangrijke rol in de circulaire en biobased economie. Van gft maken we compost, die landbouwers en tuinders op hun land gebruiken. Behalve voor compost is het materiaal grondstof voor biogas, elektriciteit, warmte en CO₂. Gft-verwerkers weten gft steeds hoogwaardiger te verwerken. Zo is het kansrijk als vervanger van fossiele bouwstenen, onder meer voor de chemische industrie. Om de waarde van gft te benutten, is het van belang dat gft schoon en gescheiden wordt ingezameld.

Toolbox gft

Om tot de juiste keuze te komen, is goede en actuele kennis over de verwerking van gft nodig. Op www.gft-afval.nl staat informatie die gemeenten helpt om weloverwogen keuzes te maken.

John van Haeff

Voorzitter
John van Haeff
Attero

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

op LinkedIn

Facts & figures:

Elk jaar wordt 1,4 miljoen ton gft ingezameld. Dit zijn ongeveer 50.000 vrachtwagencombinaties vol.

Leden in afdeling

De leden van de Afdeling Bioconversie maken zich sterk voor een breed draagvlak voor het gescheiden inzamelen en het hoogwaardig verwerken van gft. De kwaliteit van de eindproducten is een belangrijk aandachtspunt.

John van Haeff (Attero) - voorzitter Afdeling Bioconversie:

'Van gft maken we hoogwaardige compost en duurzame energie.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid