Afdeling Recycling

MEER producten van gerecycled materiaal

Veel van de producten om ons heen zijn gemaakt van gerecycled materiaal. In Nederland recyclen we bijna tachtig procent van het afval. Het gaat om een grote diversiteit aan stromen. Denk aan bouw- en sloopafval, papier, glas, metaal, kunststof, gft, afgewerkte olie, accu’s en oplosmiddelen. De afvalsector zet alles op alles om de recyclingpercentages te verhogen en een circulaire economie te realiseren. Nieuwe technologieën, slimmer ontwerpen, circulair produceren en meer samenwerking in de keten en tussen afvalsector en producenten maken dit mogelijk.

Bruno Bruins

Voorzitter
Bruno Bruins
Renewi

Angelique Allart

Contactpersoon
Angelique Allart

op LinkedIn

Facts & figures:

80% van het afval brengen we terug de keten in.

Leden in afdeling

In de Afdeling Recycling zitten bedrijven die zich bezighouden met inzamelen, transporteren, sorteren, bewerken en recyclen van afvalstoffen. De bedrijven adviseren over het voorkomen van het ontstaan van afval. Ze investeren in duurzaam inzamelen en innovatieve, duurzame recycletechnieken. Door de productie van secundaire grondstoffen werken ze mee aan de strijd tegen klimaatverandering en grondstoffenschaarste.

Bruno Bruins (Renewi) - voorzitter Afdeling Recycling:

'Ingezamelde afvalstromen van goede kwaliteit recyclen wij tot hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten.'

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid