Header hergebruik

Nieuws

Actueel nieuws van de Vereniging Afvalbedrijven.

Nieuwsbericht - 18 oktober 2021

Veiligheidsdag Veiligheid Voorop 2021: leren van incidenten

De Veiligheidsdag van de Stichting Veiligheid Voorop staat dit jaar in het teken van een belangrijk speerpunt van de stichting en de...

Artikel - 13 oktober 2021

‘Kijk buiten de eigen afvaltunnel’

Het systeem moet anders: circulair en duurzamer. Maar hoe? De Afvalconferentie, op 6 oktober in Utrecht, bespreekt de transitiepaden die...

Nieuwsbericht - 12 oktober 2021

Leer omgaan met Agressie en Geweld

Vorige week maakte de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche het programma van haar jaarcongres bekend. Het gaat dit jaar over het thema...

4 oktober 2021

VACATURE: Beleidsadviseur

Wij zoeken een Beleidsadviseur (38u)

Nieuwsbericht - 29 september 2021

Tijdelijke regeling voor coronabesmet afval verlengd tot 1 april 2022

De rijksoverheid heeft besloten de tijdelijke regeling voor het vervoeren, verpakken en verwerken van coronabesmet afval te verlengen van...

Nieuwsbericht - 27 september 2021

Noteer: Week van de AfvalHelden 7 t/m 13 maart 2022

De Week van de AfvalHelden is dé week waarin medewerkers uit de afvalbranche centraal staan. In coronajaar 2021 hebben we met groot...

Nieuwsbericht - 15 september 2021

Afvalconferentie eerste grote afvalevent met publiek

Gisteravond was de persconferentie glashelder. Alle seinen staan op groen voor het eerste grote afvalevent sinds de start van de pandemie...

Artikel - 15 september 2021

Investeren in betere kwaliteit AEC-bouwstoffen

Meer recycling van AEC-bodemas biedt kansen voor de circulaire economie. Opwerkingsbedrijven maken zich zorgen over de afzet van de...

Nieuwsbericht - 14 september 2021

VACATURE: Adviseur Strategische Communicatie / Perswoordvoerder

Help jij ons verder te positioneren als partner in de circulaire economie? Wil jij werken voor een sector die het verschil kan maken door...

Publicatie - 31 augustus 2021

Composteren toegenomen, verbranden en storten afgenomen

De cijfers over 2019 laten zien dat 5% meer gft is gecomposteerd, 1% minder afval is verbrand en 13% minder afval is gestort ten opzichte...

Nieuwsbericht - 26 juli 2021

In Katwijk gebruikte AEC-bodemas voldoet aan eisen

De bij de aanleg van een weg in Katwijk gebruikte AEC-bodemas voldoet aan de wettelijke eisen en is door aannemer Boskalis rechtmatig...

Nieuwsbericht - 21 juli 2021

Alliantie roept op tot inzet CO₂ als grondstof

Met een Manifest doet de pas opgerichte CCU-Alliantie een dringend beroep op het nieuwe kabinet om meer kansen te bieden aan het...

Nieuwsbericht - 20 juli 2021

Zorgplicht werkgevers voor veiligheid en gezondheid werknemers

In aanloop naar de Week van de RI&E vorige maand organiseerde het Verbond van Verzekeraars meerdere webinars. Aan het tafelgesprek...

Nieuwsbericht - 14 juli 2021

Voor in de agenda op 6 oktober: Afvalconferentie 2021

Als we doorgaan met produceren en consumeren zoals we gewend zijn, blijven we het afval creëren dat we nu hebben. Voor een echte...

Nieuwsbericht - 8 juli 2021

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche publiceert Jaarverslag 2020

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) heeft haar Jaarverslag 2020 gepubliceerd. Zowel de inhoudelijke verbeteringen en...

Publicatie - 7 juli 2021

Jaarbericht 2020 Vereniging Afvalbedrijven

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2020. Veel werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden te maken met...

Nieuwsbericht - 6 juli 2021

Tolhuis Rioolinspecties lid van de Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven verwelkomt Tolhuis Rioolinspecties als nieuw lid. Het bedrijf is sinds 1 juli 2021 aangesloten en maakt deel...

Nieuwsbericht - 30 juni 2021

Regie op kwaliteit gft door gemeenten en inzamelaars

Afgelopen donderdag zijn nieuwe producten uit het ‘Aanvalsplan gft en textiel’ gepresenteerd: de handboeken ‘Regie op de textielketen’ en...

Artikel - 22 juni 2021

Wie krijgt de ZZS-bal: ontdoeners of ontvangers?

De voorgenomen aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) baart de afvalsector zorgen. Dat deze stoffen aandacht vragen, daar is iedereen...

Nieuwsbericht - 8 juni 2021

Veiligheid bij Brzo-bedrijven gegroeid

De veiligheid bij bedrijven actief met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de zogeheten Brzo-bedrijven, is het afgelopen jaar...

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Afvalverwerking in Nederland

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de WAR participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid