Header hergebruik

Nieuws

Actueel nieuws van de Vereniging Afvalbedrijven.

Nieuwsbericht - 29 september 2020

Afvalconferentie 7 oktober 2020 volledig online

Op woensdag 7 oktober organiseren de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2020. Oorspronkelijk hadden we gekozen voor...

Nieuwsbericht - 23 september 2020

Jaarcongres 2020 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche voor leidinggevenden

Op dinsdag 24 november organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarcongres. Met het congres richt de stichting...

Nieuwsbericht - 16 september 2020

VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing

Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Nieuwsbericht - 7 september 2020

Samen (door)werken aan rioolbeheer in coronatijd

De komende jaren staan belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer...

Nieuwsbericht - 3 september 2020

Afgedankte zwembadjes moeten naar de milieustraat

De kunststof zwembadjes die tijdens de hete zomer zoveel verkoeling brachten, lijken bij het plastic afval thuis te horen, maar dat klopt...

Nieuwsbericht - 29 juli 2020

VA positief over uitbreidingsplannen voor meer afvang CO₂

De Vereniging Afvalbedrijven verwacht veel van een nieuwe innovatiepilot voor de afvang van meer CO₂ die als grondstof geleverd kan...

Nieuwsbericht - 9 juli 2020

Ruimere norm voor PFAS-houdende grond en bagger is werkbaar

De Vereniging Afvalbedrijven is positief over de soepelere PFAS-norm voor de verwerking van grond en bagger die staatssecretaris Van...

Nieuwsbericht - 8 juli 2020

Rli: steviger beleid moet kwaliteit bodems verbeteren

Eind vorige maand heeft Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Nieuwsbericht - 1 juli 2020

Jaarverslag 2019 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Vandaag heeft de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA) haar jaarverslag gepubliceerd. Het Jaarverslag 2019 laat zien wat de...

Persbericht - 25 juni 2020

Nieuwe wel/niet-lijst voor gft-afval beschikbaar

In het Nederlandse restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Om de Nederlandse economie volledig...

Artikel - 25 juni 2020

Een heldere gft-wijzer voor iedereen

Wat hoort in de gft-bak en wat niet? Tot voor kort leverde deze vraag allerhande antwoorden op. De nieuwe uniforme gft-wijzer dirigeert...

Nieuwsbericht - 23 juni 2020

Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel - 17 juni 2020

Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?

It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Nieuwsbericht - 12 juni 2020

Steeds meer steun voor Europese norm voor gebruik plastic recyclaat

Het kabinet roept de Europese Commissie op om op korte termijn een voorstel te presenteren voor het verplichten van een gehalte recyclaat...

Nieuwsbericht - 8 juni 2020

Handreiking moet kwaliteit ingezameld gft verbeteren

Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD werken binnen het programma VANG-huishoudelijk afval aan meer en een verbeterde...

Artikel - 3 juni 2020

Met elkaar door de coronacrisis

De coronacrisis heeft grote impact op de afvalbranche. Als vitale sector blijft de afvalketen, met de nodige hygiënemaatregelen, draaien....

Artikel - 28 mei 2020

Aan de slag met gfe in de hoogbouw

Scheiden van organisch keukenafval levert in de hoogbouw positieve resultaten op. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat bewijst een...

Nieuwsbericht - 28 mei 2020

Week van de Veiligheid 2020: afstand houden

Van 2 tot en met 5 juni vindt de Week van de Veiligheid 2020 plaats. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in...

Nieuwsbericht - 25 mei 2020

Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Vandaag presenteert de afvalbranche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Met de maatregelen in dit protocol kunnen...

Nieuwsbericht - 8 mei 2020

Afvalbranche klaar voor verwerking eikenprocessierups

De afvalbranche is goed voorbereid om resten van eikenprocessierupsen snel en veilig te verwerken. De Vereniging Afvalbedrijven heeft...

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Afvalverwerking in Nederland

De Werkgroep Afvalregistratie inventariseert jaarlijks de hoeveelheid verbrand, gestort, gecomposteerd/vergist afval en de verwerking van grond en baggerspecie in Nederland. In de WAR participeren het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging Afvalbedrijven en de afdelingen Bodem+ en Afval en Materialen van Rijkswaterstaat.

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid