Header fietser

Commissie LCA

Life Cycle Thinking

Life Cycle Thinking (LCT) is een belangrijk element in het Europese en Nederlandse product- en afvalbeleid. Instrumenten zijn onder meer levenscyclusanalyse (LCA) en broeikasgasprotocollen, zoals het Greenhouse Gas Protocol (GGP) en het EpE-procol. LCA is een instrument om de potentiƫle milieubelasting van producten en processen op een systematische wijze in kaart te brengen. Het GGP is een algemene standaard voor verantwoorden en rapporteren over de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven. Met het EpE-protocol wordt de uitstoot van broeikasgassen door specifieke verwerkingstechnieken in beeld gebracht. De Commissie LCA beoordeelt op neutrale wijze diverse LCT-instrumenten, brengt hierover indien nodig advies uit en bundelt de kennis die aanwezig is bij de achterban.

Robert-Jan Saft

Voorzitter
Robert-Jan Saft
Attero

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid