Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 1 december 2022

Compost is een bodemverbeteraar van hoge kwaliteit

De Vereniging Afvalbedrijven heeft kennisgenomen van het feit dat redacteuren van het programma EenVandaag compost hebben verzameld bij enkele van onze leden. De Vereniging Afvalbedrijven benadrukt dat de compost die de leden leveren voldoet aan alle geldende normen.

Compost valt onder de meststoffenwet. De leden van de vereniging houden zich aan de normen van deze wet en laten hun compost daartoe met grote regelmaat analyseren. Zij zetten zich in om een bodemverbeteraar van de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren, die een belangrijke rol kan vervullen in de circulaire economie.

Dat er lage concentraties van pesticiden, zware metalen en PFAS in de compost zijn aangetoond vinden de leden van de Vereniging Afvalbedrijven een ongewenste situatie. Dit is echter vooral een signaal van de mate waarin deze stoffen inmiddels wijd verspreid zijn in ons milieu. 

Compost als een spiegel van onze maatschappij

Compost wordt gemaakt van groente,- fruit en tuinafval aangevuld met etensresten. Omdat er nog steeds allerhande pesticiden worden gebruikt om onkruid en ongedierte te bestrijden is het niet meer dan logisch dat het gft-afval restanten van bestrijdingsmiddelen bevat die vervolgens ook terug te vinden zijn in de compost.

De resistente schimmels waarover in de uitzending wordt gesproken komen niet in onze compost voor. Dit heeft Eenvandaag ook niet onderzocht. De Vereniging Afvalbedrijven is betrokken bij onderzoek door het RIVM en de WUR dat plaatsvindt naar het vóórkomen van resistente Aspergillus schimmels en de mogelijke gezondheidsrisico’s die hieruit ontstaan. Hieruit blijkt dat resistente Aspergillus schimmel op veel plaatsen in de natuur voorkomt, maar ook dat de resistente schimmels tijdens een goed composteerproces worden afgebroken. In compost worden deze resistente schimmels niet aangetroffen.

Residuen van azolen (dit zijn chemische producten die gebruikt worden om schimmels te bestrijden) worden in lage concentraties wijdverbreid aangetroffen in de natuur en dus ook in het organisch materiaal waaruit compost wordt gemaakt. Dit komt omdat azolen in de landbouw in veel gewassen worden gebruikt. Een verbod op het gebruik van azolen zal de concentraties in de natuur op termijn verder doen afnemen en daarmee de risico’s op de vorming van azolen-resistente schimmels.

Ook voor PFAS geldt dat dit breed in de samenleving aanwezig is. Zoals duidelijk blijkt uit een recente publicatie van Arcadis ‘PFAS in producten en afvalstromen’, bevatten vrijwel alle producten die vuil- of waterafstotend zijn PFAS. Hiertoe behoren ook veel producten die in contact komen met voedingsstoffen of die in de lucht of bodem belanden. Onder meer via drinkwater en verpakkingen belanden PFAS restanten in voedsel. Via het gft-afval komen deze ook terecht in onze compost.

WEL/NIET lijst

De Vereniging Afvalbedrijven en haar leden nemen hun verantwoordelijkheid om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Daartoe is onder meer samen met ketenpartners en de overheid een eenduidige wel-/niet lijst voor gft-afval samengesteld. Deze lijst is online te vinden en is ook bekend bij gemeenten. Alleen samen kunnen we schone kwaliteitscompost maken en de Nederlandse bodem schoon en gezond houden. De Vereniging Afvalbedrijven heeft ook met verschillende milieuorganisaties en andere brancheverenigingen een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin roepen we op om verpakkingen en wegwerpproducten niet weg te gooien met het gft-afval. Zo staat dat ook op de gft wel/niet-lijst. Desondanks staat op veel consumentenverpakkingen ten onrechte vermeld dat deze composteerbaar zijn en met het gft-afval mogen worden weggegooid. Dergelijke misleidende boodschappen moeten voorkomen worden, omdat blijkt dat in veel composteerbare bioplastic-producten ook stoffen als PFAS worden toegepast. Ook zou het mooi zijn als er kwaliteitsnormen voor gft-afval zouden komen zodat we met zijn allen nog beter met de wel/niet-lijst aan de gang gaan. De sector wil heel graag haar maatschappelijke bijdrage leveren en doet dit ook al. Met het composteren van gft-afval levert de afvalsector een belangrijke bijdrage in de circulaire economie. En samen kunnen we dit nog beter doen.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Bioplastics recyclen, niet composteren

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Oplossing om verspreiding PFAS terug te dringen, ligt aan de voorkant van de keten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid