Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 3 februari 2021

Kabinet onderkent dat kwaliteit gft beter moet

Bij de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer, is demissionair staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heel helder: 'Schoon gft zonder vervuiling is cruciaal voor de recycling ervan tot hoogwaardige compost.' Ook maakt zij duidelijk dat verpakkingen niet thuis horen bij het gft. De branche is heel blij met deze reactie. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van gft beter wordt.

In oktober riep de Vereniging Afvalbedrijven de Tweede Kamer op om maatregelen te nemen tegen de vervuiling van gft. Dit deed zij mede namens zeven andere organisaties met het aanbieden van de petitie 'Terug naar schoner gft-afval voor nog schonere compost'. De vervuiling is in de afgelopen twintig jaar gestegen van 1 procent tot ongeveer 5 procent. Als deze trend doorzet, komt de recycling van gft in gevaar en worden de Nederlandse recyclingdoelen niet gehaald.

Kamervragen

De boodschap van de petitie vond gehoor. Tweede Kamerlid Van Eijs (D66) zag reden om de regering vragen te stellen over de toegenomen vervuiling van gft en te informeren naar de mogelijkheden om hier wat aan te doen. De staatssecretaris gaf aan veel te verwachten van het Aanvalsplan gft van de Vereniging Afvalbedrijven, NVRD en Rijkswaterstaat. Dit plan leidt tot een betere samenwerking in de keten en daarmee tot een hogere kwaliteit van het gft. Producten uit dit plan, zoals de handreiking Kwaliteitsverbetering gft en de Wel/Niet-lijst gft, dragen daar in haar visie duidelijk aan bij.

Recyclingdoelstelling

Volgens de staatssecretaris staat het gemeenten en verwerkers vrij om een verontreinigingsnorm, van maximaal 2% aan materialen die niet thuishoren in het gft, met elkaar af te spreken in contracten. Zij waardeert dit initiatief van de branche. Een recyclingdoelstelling voor gemeenten vindt Van Veldhoven moeilijk, omdat het een indirecte, en daarmee lastig stuurbare, doelstelling is. Gemeenten zijn niet de partij die het ingezamelde afval recyclet. De regering verwacht dat een dergelijke doelstelling tot ingewikkelde administratieve systemen en een stijging van de administratieve lasten leidt.

Verpakkingen niet bij het gft

De staatssecretaris is het met Van Eijs eens dat eenduidige communicatie naar de consument van belang is, en dat de wegwerpwijzer van Milieu Centraal en de Wel/Niet-lijst gft leidend zijn. Verpakkingen horen niet in het gft. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat onderzoeken of er een verbod kan komen op logo’s op verpakkingen, die onterecht aangeven dat deze bij het gft kunnen.

Bioplastics recyclen, niet composteren

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen