Standpunten

Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval heeft een stevige impuls nodig. De Vereniging Afvalbedrijven staat positief tegenover initiatieven die dit moeten stimuleren. Tegelijkertijd maakt de sector zich zorgen over de toename van de verontreiniging van afvalstromen door de focus die wordt gelegd op het beperken van de hoeveelheid restafval in plaats van op concrete recyclingdoelen voor gemeenten. De kwaliteit van het ingezamelde materiaal verdient de volle aandacht. Kwaliteit van ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten.

De Vereniging Afvalbedrijven pleit voor slimme, laagdrempelige inzamelsystemen zonder prikkels die kunnen leiden tot verontreiniging van gescheiden afvalstromen. Overheidsbeleid moet niet kwantitatieve inzamelcijfers centraal stellen, maar de kwaliteit van het materiaal en de afzetmarkt. Gemeenten worden nu vooral afgerekend op de hoeveelheid ingezameld restafval. Ze moeten juist gestimuleerd worden om zuivere monostromen in te zamelen. Meer gescheiden inzameling loont alleen als het ingezamelde materiaal daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled en afgezet. De Vereniging Afvalbedrijven vraagt het kabinet om beleid dat afzetmarkten voor recyclaat helpt tot stand komen. Afvalbedrijven blijven innoveren in de processen om daarmee een steeds betere kwaliteit grondstoffen te kunnen leveren.

Vooral kunststof en gft verdienen de aandacht. Om de kunststofrecycling een stap verder te brengen, moet de kwaliteit van het ingezamelde materiaal omhoog. Om dit te realiseren moeten eerder in de keten maatregelen worden genomen. Circulair ontwerpen is cruciaal. Op dit moment bestaan producten nog te vaak uit (combinaties van) materialen die laagwaardig of niet te recyclen zijn, of problemen opleveren bij het sorteren. Een deel van het kunststof afval kan dus niet worden gerecycled en moet worden verwerkt in afvalenergiecentrales. Afzetmarkten voor gerecyclede kunststoffen zijn van significant belang bij het sluiten van de kunststofkringloop. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te laten sluiten, komt de vraag van de producerende industrie meer centraal te staan in het beleid. Beleid dat toepassing van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten stimuleert, draagt bij aan het creëren van afzetmarkten. Voor de verwerking van gft tot kwaliteitsproducten als compost en andere groene grondstoffen voor de biobased economy is het nodig dat het ingezamelde materiaal van hoge kwaliteit is. Afnemers verlangen kwaliteit. Om de hoeveelheid gescheiden inzameling van gft te laten groeien en een goede kwaliteit te verkrijgen, zijn bedrijven met gemeenten in gesprek over de inzamelsystemen.

Femke Jonker

Contactpersoon
Femke Jonker

Femke Jonker op LinkedIn

Ermy Brok

Contactpersoon
Ermy Brok

Ermy Brok op LinkedIn

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Roland Amoureus (Renewi) – lid Commissie Beleid en Strategie Vereniging Afvalbedrijven:

'Nu moeten we met elkaar de omslag naar kwalitatief hoogwaardige producten maken.'

Nieuwsbericht

21 juni 2024 Grote zorgen over veiligheid medewerkers en financiële schade aan ovens
Donderdag 20 juni was het rondetafelgesprek over lachgascilinders in de Tweede Kamer. De afvalsector had hierop met klem aangedrongen...

Persbericht

1 september 2023 Noodgreep door afvalsector: milieustraat opent deuren voor illegale lachgascilinders
Vanaf 1 september 2023 zijn alle milieustraten in Nederland bereid gebruikte illegale lachgascilinders in te nemen. De cilinders worden...

Artikel

6 juli 2022 Kwart gft-vrachten voldoet niet aan kwaliteitsnorm
De kwaliteit van gft-afval blijft vaak onder de maat. Een kwart van alle ingezamelde gft-vrachten zit boven de kwaliteitsnorm. Dat blijkt...

Persbericht

22 maart 2022 Landelijke Compostdag op zaterdag 26 maart
Aanstaande zaterdag is de veertiende Landelijke Compostdag. In het hele land delen gemeenten en bedrijven compost uit aan hun inwoners....

Nieuwsbericht

30 juni 2021 Regie op kwaliteit gft door gemeenten en inzamelaars
Afgelopen donderdag zijn nieuwe producten uit het ‘Aanvalsplan gft en textiel’ gepresenteerd: de handboeken ‘Regie op de textielketen’ en...

Nieuwsbericht

15 februari 2021 Appèl aan regering: maak inzet recyclaat aantrekkelijk
De afzet van gerecyclede kunststoffen staat stevig onder druk. Brancheorganisaties van de kunststofrecyclingindustrie doen daarom een...

Nieuwsbericht

3 februari 2021 Kabinet onderkent dat kwaliteit gft beter moet
Bij de beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer, is demissionair staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heel...

Persbericht

19 januari 2021 Coronauitbraak leidt tot record aan gft-afval
De uitbraak van COVID-19 heeft afgelopen jaar een groot effect gehad op het aanbod van gft-afval. Nooit eerder werd er in een jaar zo...

Nieuwsbericht

17 november 2020 Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten
In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden...

Nieuwsbericht

13 oktober 2020 Gft-afval moet weer schoner worden
De Vereniging Afvalbedrijven heeft mede namens zeven andere organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu in een...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Persbericht

25 juni 2020 Nieuwe wel/niet-lijst voor gft-afval beschikbaar
In het Nederlandse restafval zit nog meer dan 30% gft (groente-, fruit- en etensresten en tuinafval). Om de Nederlandse economie volledig...

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Artikel

17 juni 2020 Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?
It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Nieuwsbericht

8 juni 2020 Handreiking moet kwaliteit ingezameld gft verbeteren
Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven en NVRD werken binnen het programma VANG-huishoudelijk afval aan meer en een verbeterde...

Artikel

28 mei 2020 Aan de slag met gfe in de hoogbouw
Scheiden van organisch keukenafval levert in de hoogbouw positieve resultaten op. Zowel kwantitatief als kwalitatief. Dat bewijst een...

Nieuwsbericht

1 mei 2020 Beleidsprogramma voor volledige circulaire textielketen in 2050
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Van Veldhoven heeft in april het ‘beleidsprogramma circulair textiel’...

Nieuwsbericht

28 april 2020 Slimme verwerkingscontracten voor meer en betere kwaliteit gft
Een volgend product uit het ‘Aanvalsplan gft’ is opgeleverd: de handreiking ‘Kwaliteitsverbetering gft-afval via verwerkingscontracten’....

Artikel

7 april 2020 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Artikel

11 maart 2020 Matrasrecycling mits droog en schoon
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

5 februari 2020 Verder onderzoek nodig voor goede praktijkvoorbeelden gft-inzameling
Recent is het onderzoek naar de best practices van gft-inzameling gepubliceerd. Dit onderzoek is onderdeel van het aanvalsplan gft,...

Nieuwsbericht

28 januari 2020 Zaterdag 28 maart: Landelijke Compostdag 2020
Over twee maanden is het zover: de Landelijke Compostdag 2020. De veertiende editie van de dag vindt plaats op zaterdag 28 maart. Tijdens...

Nieuwsbericht

9 januari 2020 Green deal voor kunststof recyclaat stap in de goede richting
De Vereniging Afvalbedrijven ziet de green deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’ als een goede stap op weg...

Nieuwsbericht

23 december 2019 Nieuwe zeef HVC haalt meer plastic en glas uit het gft
De afval- en recyclingsector blijft de verwerking van gft verbeteren. Inzet is nog betere compost. Dat kan het beste bereikt worden als...

Nieuwsbericht

10 december 2019 Kerstboomnetten horen bij het restafval
Het net, waarin een echte kerstboom wordt verpakt voordat hij mee naar huis gaat, lijkt misschien bij het plastic afval thuis te horen,...

Nieuwsbericht

25 november 2019 Geslaagd congres over kwaliteit gft
Vorige week woensdag, 20 november, vond het congres 'Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’ plaats in de Jaarbeurs...

Persbericht

21 november 2019 Steeds meer vervuiling tussen het gft
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) raakt steeds meer vervuild. In de groene kliko’s blijken steeds meer materialen te zitten die er niet...

Artikel

18 november 2019 Betere gft-kwaliteit vereist ketensamenwerking
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt...

Nieuwsbericht

11 november 2019 CPB: Meer milieuwinst mogelijk uit recycling
Vorige week vroeg het Centraal Planbureau (CPB) met een policy brief aandacht voor de milieuwinst uit recycling. Volgens het CPB kan deze...

Nieuwsbericht

5 november 2019 Vraag en aanbod kunststofrecyclaat beter op elkaar aansluiten
Het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) heeft tot doel vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan...

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Nieuwsbericht

25 september 2019 Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’
De kwaliteit van gescheiden ingezameld afval staat stevig in de belangstelling. Met name als het gaat om gft is dit een hot topic:...

Nieuwsbericht

19 september 2019 Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden
Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Artikel

3 september 2019 Textielrecycling lijdt onder toename verontreiniging
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Nieuwsbericht

29 augustus 2019 Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam
Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De...

Nieuwsbericht

27 augustus 2019 Aanvalsplan moet kwaliteit gft verbeteren
De Vereniging Afvalbedrijven maakt zich sterk om de afname van de kwaliteit van gescheiden ingezameld gft een halt toe te roepen....

Nieuwsbericht

16 juli 2019 Ingezameld textiel steeds vaker verontreinigd
De brancheorganisatie van textielrecyclers VHT luidt de noodklok. In een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en...

Artikel

28 juni 2019 Glasfabrieken schroeven zuiverheidseisen op
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Nieuwsbericht

27 juni 2019 Meer afval gescheiden ingezameld
Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid...

Nieuwsbericht

17 juni 2019 Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector
De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op...

Artikel

30 april 2019 Plasticrecycling vereist een kwaliteitsslag
Een circulaire economie vraagt meer focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt gerecycled....

Persbericht

28 maart 2019 Landelijke Compostdag vraagt aandacht voor goede scheiding gft
Eén op de zes Nederlanders scheidt geen afval vanuit de overtuiging dat het toch op een grote hoop belandt. Deze en andere hardnekkige...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Nederlanders onderschatten de waarde van wat ze weggooien
Consumenten staan vaak met de handen in het haar als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is...

Nieuwsbericht

25 februari 2019 Vereniging Afvalbedrijven tekent Plastic Pact
De Vereniging Afvalbedrijven heeft vorige week donderdagmiddag in Den Haag het Plastic Pact ondertekend. Voorzitter Boris van der Ham...

Nieuwsbericht

17 januari 2019 Afname kwaliteit afvalstromen zorgwekkend
Tijdens de Week van de Circulaire Economie vraagt de Vereniging Afvalbedrijven aandacht voor de afnemende kwaliteit van gescheiden...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Aandacht kwaliteit ingezameld gft hoog nodig
Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid...

Nieuwsbericht

20 december 2018 Gebruik recyclaat in plastic drankflessen verplicht
De Europese Unie schrijft geschiedenis. Dinsdagavond is besloten dat alle plastic drankflessen die vanaf 2030 op de Europese markt komen...

Plasticrecycling

Artikel

7 februari 2018 Eerste handvatten voor circulair
Begin dit jaar verschenen de vijf transitieagenda’s naar een circulaire economie in 2050. De afvalsector was nauw bij de komst betrokken....

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen