Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 29 augustus 2019

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De wettelijke eisen zijn ook te eenvoudig te ontwijken. De Vereniging Afvalbedrijven pleit voor duurzaam ontwerpen van verpakkingen, zodat deze goed te recyclen zijn. Dat maakt de verpakkingsketen meer circulair.

De recycling van verpakkingen moet beter. Met name de recycling van kunststof verpakkingen loopt nog erg achter. Slechts iets meer dan de helft van alle plastic verpakkingen wordt gescheiden ingezameld en van dit ingezamelde deel wordt maar de helft gerecycled. Met de gescheiden inzameling van papier (87%), glas (86%) en metaal (95%) gaat het beter.

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Ontsnappingsclausule

In de wet is vastgelegd dat een verpakking niet meer materiaal mag bevatten dan strikt noodzakelijk is om het product te beschermen en dat een verpakking recyclebaar moet zijn. Veel verpakkingen voldoen niet aan deze eisen. De ontsnappingsclausule, die bepaalt dat als een minder duurzame verpakking er aantrekkelijker uitziet niet langer aan deze eis voldaan hoeft te worden, ligt hieraan ten grondslag. Natuur & Milieu vindt dat deze ontsnappingsclausule in strijd is met de intentie van de wet en dat hier strenger op gehandhaafd moet worden.

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek Duurzaamheid verpakkingen in de supermarkt van Natuur en Milieu wordt duidelijk dat:

  • duurzaamheid onvoldoende wordt meegenomen bij het ontwerp
  • grote verschillen bestaan in klimaatbelasting en recyclebaarheid van vergelijkbare verpakkingen
  • betere regels en handhaving helpen om het verpakkingenlandschap te verduurzamen
  • meer duidelijkheid voor de burger nodig is

Circulair ontwerpen

De VA ziet met het onderzoek bevestigd dat er nog veel mogelijkheden liggen bij het ontwerp van verpakkingen. Voor de circulaire economie is het van cruciaal belang dat bij het ontwerpen van verpakkingen al wordt nagedacht over het hergebruiken of recyclen ervan. Zeker voor de complexe kunststofketen is dat belangrijk. Deze afvalstroom moet vereenvoudigd worden. Gekozen moet worden voor (een combinatie van) duurzame materialen die goed te recyclen zijn. Niet of lastig te scheiden combinaties van materialen moet worden voorkomen, zoals bijvoorbeeld broodzakken van papier gecombineerd met een plastic venster.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen