Standpunten

Ecodesign

Ecodesign maakt het verschil in de circulaire economie. Het is een absolute voorwaarde om de transitie te realiseren. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met de mogelijkheden voor hergebruik en recycling, worden producten circulair gemaakt. Een goede afstemming tussen producenten en afvalbedrijven is hiervoor nodig. De afvalbranche beschikt over de benodigde kennis, ervaring en middelen om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Opdat ze niet verdwijnen maar telkens een nieuwe levenscyclus krijgen. De bedrijven leveren hoogwaardige gerecyclede grondstoffen die minder impact op het milieu hebben dan gebruik van primaire grondstoffen.

De Vereniging Afvalbedrijven beijvert regelgeving voor productieprocessen om producenten te stimuleren efficiënter en duurzamer te produceren. Zo moet de Europese Richtlijn Ecodesign worden uitgebreid, waarbij een aantal maatregelen een verplichtend karakter krijgt. Wij bepleiten een verplichting voor producenten om een minimumaandeel secundaire grondstoffen te gebruiken.

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Artikel

15 juni 2022 Aupings omslag naar circulaire matrassen
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Artikel

18 mei 2022 Hoogleraar Ruud Balkenende: ‘Het ontwerp bepaalt de circulariteit van producten’
De voorkant van de productieketen is aan zet. Om de circulaire economie van de grond te krijgen, moeten daar grote stappen worden gezet....

Nieuwsbericht

1 februari 2022 PBL: ‘alleen inzetten op recycling is niet genoeg’
Alleen inzetten op recycling is niet genoeg om het grondstoffenverbruik van consumenten en producenten te verlagen, stelt het Planbureau...

Nieuwsbericht

17 november 2020 Circulaire economie vereist kwaliteitsimpuls in de hele keten
In het belang van het sluiten van kringlopen, vraagt de Vereniging Afvalbedrijven steeds aandacht voor de kwaliteit van gescheiden...

Nieuwsbericht

6 mei 2020 Europese brancheverenigingen roepen op tot groene actie na opheffing lockdowns
De ambities in de Europese Green Deal moeten na de opheffing van de lockdowns eerder versneld dan vertraagd worden. De coronacrisis biedt...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

4 februari 2020 Andere circulariteitsstrategieën nodig voor circulaire economie
Om de transitie naar de circulaire economie te kunnen volgen, is monitoring van de resultaten belangrijk. Een kennisconsortium onder...

Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam

Nieuwsbericht

29 augustus 2019 Verpakkingen nog onvoldoende duurzaam
Verpakkingen zijn vaak nog onnodig onduurzaam en voldoen niet aan de wettelijke eisen, blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu. De...

Nieuwsbericht

18 maart 2019 Recycling moet uitgangspunt worden bij ontwerp en aanschaf producten
Producenten, bedrijfsleven en overheid kunnen ervoor zorgen dat er veel meer gerecycled wordt. Hoewel Nederland in de top 3 staat van...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Circulaire economie

Circulaire economie