Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 6 mei 2020

Europese brancheverenigingen roepen op tot groene actie na opheffing lockdowns

De ambities in de Europese Green Deal moeten na de opheffing van de lockdowns eerder versneld dan vertraagd worden. De coronacrisis biedt een uitgelezen kans om de Europese recyclinginfrastructuur te versterken. Dat schrijven EuRIC, FEAD en CEWEP in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en aan Eurocommissaris Frans Timmermans. De drie koepelorganisaties voor afvalmanagement en recycling, waarvan de Vereniging Afvalbedrijven lid is, willen dat de Green Deal een motor wordt voor het economisch herstel van Europa.

Door de uitbraak van het coronaviris dreigt recycling in Europa een stap terug te moeten zetten. De vraag naar secundaire grondstoffen wordt door de crisis nog lager dan hij al was. EuRIC, FEAD en CEWEP willen dat overheidsinvesteringen vanuit het Europees Herstelfonds worden gericht op de circulaire economie. De organisaties onderstrepen in hun brief de cruciale rol die de afval- en recyclingsector (goed voor 400.000 banen) tijdens de coronacrisis heeft gespeeld.

In de brief aan Von der Leyen en Timmermans worden vijf concrete punten voorgesteld:

  • De vraag naar secundaire grondstoffen stimuleren door verplichte de toepassing van gereycled materiaal en door als overheden meer duurzaam in te kopen.
  • De Europese markt voor secundaire grondstoffen versnellen met makkelijkere procedures als het gaat om afvaltransport en einde-afvalcriteria.
  • Meer werk maken van ecodesign, waardoor nieuwe producten langer meegaan en makkelijker te recyclen zijn.
  • Betere investeringszekerheid door achterblijvede landen financieel te steunen om de huidige recyclingdoelstellingen te implementeren.
  • Het hervatten van een op feiten gebaseerde politieke debat over niet-recyclebaar restafval door energieterugwinning of definitieve verwijdering, waardoor de investeringszekerheid verbetert.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Ecodesign absolute voorwaarde in transitie naar circulaire economie

Europa

Europa