Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 17 juni 2019

Exportverbod plastic afval kans voor recyclingsector

De Nederlandse recyclingsector kan profiteren van een exportverbod van plastic afval naar Azië. Staatssecretaris Van Veldhoven pleitte op de G20 bijeenkomst rondom milieu en energie in Japan voor een exportverbod uit alle westerse landen. Met een verbod zou de circulaire economie een stap verder gebracht kunnen worden.

De staatssecretaris vindt dat Westerse landen geen plastic afval meer moeten exporteren. “Niet naar Maleisië, niet naar Indonesië, nergens heen. Wij moeten ons eigen plastic afval zelf kunnen verwerken, in plaats van het per boot naar andere delen van de wereld te sturen. Hier moeten we in internationaal verband afspraken over maken”, aldus Van Veldhoven in Japan.

Sector kan koppositie versterken

Volgens directeur Robbert Loos van de Vereniging Afvalbedrijven biedt een exportverbod van plastic een mooie kans voor de Nederlandse afval- en recyclingsector. “Nederland is koploper op het gebied van recycling en kan hiermee deze koppositie verder versterken. Het geeft op de korte termijn druk op de verwerkingscapaciteit, maar de sector pakt de handschoen graag op om die verder te vergroten.”

De Nederlandse recyclers hebben bovendien de ambitie om plastic nog beter en efficiënter te verwerken. Daarbij worden nadrukkelijk andere partijen opgezocht om mee samen te werken. “Zo willen we samen met overheden de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen verbeteren en kijken we met producenten hoe verpakkingen van producten anders gemaakt kunnen worden, zodat ze nog beter gerecycled kunnen worden”, aldus Loos.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen