Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 11 november 2019

CPB: Meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Vorige week vroeg het Centraal Planbureau (CPB) met een policy brief aandacht voor de milieuwinst uit recycling. Volgens het CPB kan deze stijgen door de juiste keuzes te maken in beleid. Aanpak van de uitvoer van plastic afval, een grotere verantwoordelijkheid voor producenten, uitbreiding van statiegeld en betere voorlichting zijn volgens het CPB nodig om de secundaire markt beter te laten werken. In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven is een beter werkende secundaire markt cruciaal in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Naar landen waar een groot deel van het plastic afval wordt gestort of gedumpt moet Nederland niet meer willen exporteren, stelt het CPB. De kans is groot dat Nederlands plastic afval op dezelfde manier eindigt. Een lager tarief vragen aan producenten en importeurs, voor producten die beter recyclebaar zijn of die voor een deel uit gerecycled materiaal bestaan, kan de kwaliteit van het aanbod en de vraag naar secundaire grondstoffen positief beïnvloeden. Statiegeld geeft niet alleen een prikkel om zwerfafval tegen te gaan, aldus het CPB, maar de plastic flesjes die worden ingezameld zijn bruikbaar voor hoogwaardige recycling. Nader onderzoek kan uitwijzen of de baten van uitbreiding van statiegeld naar kunststofartikelen die vaker als zwerfafval eindigen, opwegen tegen de kosten.

Kwantiteit versus kwaliteit

Het CPB constateert dat overheidsbeleid gericht op kwantiteit averechtse effecten heeft op de kwaliteit van secundaire grondstoffen. Het beleid om de hoeveelheid restafval te beperken, door het lastiger of duurder maken om restafval kwijt te raken, kan leiden tot verontreiniging van brongescheiden stromen, zoals papier en textiel. Het CPB vind het belangrijk deze neveneffecten mee te nemen bij de verdere vormgeving van beleid en doelstellingen. Een standpunt dat de Vereniging Afvalbedrijven onderschrijft. Informatievoorziening aan huishoudens over hoe te scheiden en over de milieu-impact van keuzes, kan de verontreiniging van gescheiden inzamelstromen terugdringen. Ook een andere vorm van inzameling kan helpen. Verontreiniging van textiel bijvoorbeeld neemt sterk toe bij gebruik van ondergrondse containers.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen