Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 27 juni 2019

Meer afval gescheiden ingezameld

Afval scheiden neemt toe. In 2013 is 51 procent gescheiden ingezameld, in 2018 is dat gestegen naar 58 procent. De totale hoeveelheid huishoudelijk afval neemt de laatste jaren niet af. Het ligt rond de 8,5 miljard kilo, grofweg 494 kilo per inwoner. Afgelopen jaar was 206 kilogram daarvan restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Zorg om kwaliteit

De Vereniging Afvalbedrijven vindt het positief dat meer afval gescheiden wordt ingezameld, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. We maken ons zorgen over de toename van de verontreiniging van afvalstromen die onze leden constateren. Dit wordt volgens ons veroorzaakt door de focus die wordt gelegd op het beperken van de hoeveelheid restafval. Het stellen van concrete recyclingdoelen voor gemeenten zou in onze visie beter werken. Meer gescheiden inzameling loont alleen als het ingezamelde materiaal daadwerkelijk hoogwaardig wordt gerecycled en afgezet. De kwaliteit van het ingezamelde materiaal verdient de volle aandacht. Kwaliteit van ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten. 

Meer preventie

Dat de hoeveelheid huishoudelijk afval niet afneemt, maakt duidelijk dat preventiemaatregelen nog onvoldoende werken. In een circulaire economie moet waardebehoud van producten het uitgangspunt zijn. Maatregelen aan de bron zijn cruciaal, net als het verduurzamen van industriële productieprocessen en van het consumentengedrag. Door minder gebruik van producten en grondstoffen, ontwerpen met het oog op hergebruik en preventie, en met hergebruik, onderhoud en reparatie van producten kan de hoeveelheid afval worden teruggedrongen.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen