Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 5 november 2019

Vraag en aanbod kunststofrecyclaat beter op elkaar aansluiten

Het programma ‘Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof’ (KVG) heeft tot doel vraag en aanbod van kunststofrecyclaat beter op elkaar aan te sluiten. De afgelopen twee jaar is met vijftien pilotprojecten, gericht op technische innovatie, inkopen van recyclaat en ketensamenwerking, gewerkt aan het bereiken van dit doel. Op woensdag 13 november worden de resultaten van de pilots gepresenteerd in Utrecht.

In de visie van de Vereniging Afvalbedrijven is het stimuleren van de vraag naar secundaire grondstoffen van essentieel belang voor het tot stand brengen van de circulaire economie. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te laten sluiten, komt de vraag van de producerende industrie meer centraal te staan in het beleid. Beleid dat toepassing van gerecyclede kunststoffen in nieuwe producten stimuleert, draagt bij aan het creëren van afzetmarkten.

Eindsymposium

Tijdens het eindsymposium op 13 november wordt duidelijk wat het programma KVG heeft opgeleverd en welke uitdagingen zijn opgelost bij het toepassen van kunststof recyclaat uit huishoudelijk verpakkingsafval. Na een plenaire opening worden verschillende deelsessies en tafeldiscussies georganiseerd. De deelsessies behandelen onderwerpen als ‘Geur, kleur en imago van kunststof recyclaat’, ‘Foodgrade toepassen van kunststof recyclaat’, ‘Samenwerking in de keten’, ‘Circulair inkopen’ en ‘Circulaire business cases’. Meer informatie over het eindsymposium en de mogelijkheid tot aanmelden is te vinden op kunststofhergebruiken.nl.

Klankbordgroep

KVG wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds. De Vereniging Afvalbedrijven maakt deel uit van de klankbordgroep.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Ambitie van 10 procent circulair inkopen in 2023 te mager

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen