Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 23 december 2019

Nieuwe zeef HVC haalt meer plastic en glas uit het gft

De afval- en recyclingsector blijft de verwerking van gft verbeteren. Inzet is nog betere compost. Dat kan het beste bereikt worden als er aan de voorkant zo weinig mogelijk vervuiling in het groente-, fruit- en tuinafval (gft) komt. Maar de sector investeert ook in haar verwerkingsproces, zodat zij de productie van een nog betere kwaliteit compost kan realiseren.

HVC bouwt daarom een nieuwe, fijnere zeef in de composteerinstallatie in Purmerend. Deze zeef zorgt ervoor dat er kleine stukjes vervuiling uit het gft kan worden gehaald. Nadat het aangeleverde gft na drie weken composteren in de composteerhal is opgewerkt tot ruwe compost, komt het in de zogenoemde ‘nabewerking’. Nieuw in dit proces is de strekzeef. Het principe van de strekzeef is dat de zeefmat zich afwisselend spant en ontspant. Het gevolg is dat de ‘ruwe compost’ als het ware wordt opgeklopt. Hierdoor ontstaat losse ruwe compost die beter te zeven is dan vaste en compacte ruwe compost. Deeltjes groter dan 11 mm springen over de zeefmat en worden niet verwerkt in de compost en afgevoerd. Deeltjes kleiner dan 8 mm vallen door de zeefmat en gaan naar de zogenoemde hardestoffenscheider. In deze laatste stap worden steentjes en glas nog uit het compost gescheiden. Om de laatste plastics nog uit de compost te verwijderen wordt er efficiënt afgezogen boven de nieuwe strekzeef.

Steeds meer vervuiling tussen het gft

De toenemende vervuiling in het gft van de afgelopen jaren maakt de investering in de nieuwe zeef noodzakelijk. In de groene afvalcontainers blijken steeds meer materialen te zitten die er niet in thuishoren, zoals glas, plastic, metaal, textiel en batterijen. Dat blijkt uit resultaten van nieuwe sorteeranalyses in Nederland die zijn uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Afvalbedrijven. De stijging is zorgelijk. Jaarlijks wordt er 87 kilo gft per Nederlander ingezameld. Dat is een licht stijgende hoeveelheid ten opzichte van vorig jaar, maar door de sterk toenemende vervuiling kan van het gft minder compost of groen gas worden gemaakt. André Bout, bedrijfsleider van HVC in Purmerend: “Deze zeef haalt weer meer vervuiling uit het gft, maar het helpt enorm als inwoners geen vervuiling in het gft deponeren, want er zijn grenzen aan de technische mogelijkheden om de verontreiniging uit het ingezamelde gft te halen.”

Jennifer Koster-Bos

Contactpersoon
Jennifer Koster-Bos

Jennifer Koster-Bos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen