Standpunten

Grensoverschrijdend afvaltransport

De Europese circulaire economie is gebaat bij één Europese afvalmarkt, waarin de hoogwaardige recycling- en afvalindustrie optimaal wordt benut. De Vereniging Afvalbedrijven is voor vrije marktwerking en streeft naar een gelijkwaardig speelveld. Voor het overbrengen van afval tussen lidstaten bepleit de sector werkbare en geharmoniseerde procedures. Administratieve barrières en interpretatieverschillen tussen lidstaten over Europese regels moeten worden voorkomen. Afval mag niet onder de noemer ‘recycling’ de grens over, om vervolgens in het buitenland laagwaardiger te worden verwerkt.

De basis voor de transitie naar de circulaire economie wordt gevormd door het terugdringen van grootschalig storten in Europa. Landen worden in toenemende mate van elkaar afhankelijk voor de adequate verwerking van afvalstoffen. Dit geldt voor bijna alle landen binnen Europa. De Nederlandse afvalsector biedt andere lidstaten de helpende hand. Nederlandse afvalbedrijven kunnen andere Europese landen helpen met de behandeling van afval voor recycling en terugwinning van grondstoffen, net zolang totdat zij voldoende eigen verwerkingscapaciteit hebben. De import biedt Europese milieuvoordelen. Het voorkomt storten in het land van herkomst en exporterende landen kunnen direct investeren in recycling. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de Europese circulaire economie en klimaatdoelstellingen. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat de milieuvoordelen ruimschoots opwegen tegen de klimaateffecten van het transport.

In geval van toename van het aanbod binnenlands restafval – zoals nu het geval is door de economische groei en meer reststromen van sorteer- en recycleprocessen – geven de Nederlandse exploitanten voorrang aan binnenlands restafval en bouwen zoveel mogelijk de import van buitenland restafval af.

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Marc Kapteijn (Twence) – vicevoorzitter Vereniging Afvalbedrijven:

'Nederland heeft ten opzichte van de omringende landen een voorsprong met zijn afvalenergiecentrales met een hoge energieproductie en een optimale warmtebenutting.'

Artikel

21 oktober 2020 Nationale ‘schoorsteenheffing’ creëert ongelijk speelveld
Het kabinet legt industriële bedrijven met een hoge CO₂-uitstoot een CO₂-heffing op. Ook afvalverbranding valt onder de regeling. De...

Nieuwsbericht

16 september 2020 VA positief over investeringen in circulaire economie, kritisch op CO₂-heffing
Eerste reactie van de Vereniging Afvalbedrijven op de Miljoenennota 2021 die gisteren op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Artikel

17 juni 2020 Hoe krijgen we kringlopen financieel rond?
It’s the economy, stupid! Deze bekende uitspraak van Bill Clinton gaat ook op voor het sluiten van afvalketens. Door lage...

Nieuwsbericht

12 juni 2020 Steeds meer steun voor Europese norm voor gebruik plastic recyclaat
Het kabinet roept de Europese Commissie op om op korte termijn een voorstel te presenteren voor het verplichten van een gehalte recyclaat...

Nieuwsbericht

11 maart 2020 Nieuw Europees actieplan voor transitie naar circulaire economie
De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw actieplan voor de circulaire economie aangenomen. Het actieplan wijst de weg naar een...

Nieuwsbericht

19 december 2019 Importheffing op buitenlands afval gaat door
Nederland kent per 1 januari aanstaande een importheffing op buitenlands afval. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn akkoord gegaan...

Nieuwsbericht

14 november 2019 Nu te weinig tijd voor invoering van alternatieve CO₂-plan afvalsector
Het is het kabinet helaas niet gelukt om nu het alternatieve plan van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) voor CO₂-reductie opgenomen te...

Nieuwsbericht

24 oktober 2019 Alternatief voor importheffing op buitenlands afval
De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil graag snel met het kabinet om tafel voor het bespreken van een alternatief plan voor de...

Artikel

7 oktober 2019 ‘Importheffing is juridisch erg wankel’
De importheffing die het kabinet wil invoeren, is in strijd met Europese regelgeving. Dat concludeert afvalrecht-expert Ron Laan. Een...

Nieuwsbericht

30 september 2019 Meer uniformiteit in regels Benelux
In het belang van de circulaire economie is het van groot belang dat er meer uniformiteit komt in de regels die worden gehanteerd....

Artikel

27 september 2019 Importheffing: duurzame warmte en CO₂-reductie stokt
De door het kabinet beoogde importbelasting zal niet alleen forse sporen achterlaten op de afvalsector, maar ook op bedrijven daarbuiten...

Artikel

19 september 2019 Importbelasting tast Europese afvalmarkt aan
Een importbelasting zal de afvalmarkt in Noordwest-Europa ontregelen, vrezen recyclingmanagers in Duitsland en Groot-Brittannië. Niet...

Importheffing levert zeer beperkte CO₂-winst

Artikel

12 september 2019 Importbelasting levert ons land amper CO₂-winst op
Het kabinet wil met een importheffing op buitenlands afval aanvullende CO₂-reductie boeken. Maar het plan levert niet of nauwelijks...

Nieuwsbericht

25 juli 2019 Tekort aan verwerkingscapaciteit op Europese afvalmarkt dreigt
De Europese afvalbrancheorganisaties EuRIC en CEWEP zien een tekort aan verwerkingscapaciteit ontstaan op de Europese afvalmarkt....

compost

Artikel

25 mei 2018 North Sea Resources Roundabout werpt vruchten af
De North Sea Resources Roundabout (NSRR) is nu ruim twee jaar onderweg. Uitdaging voor de vier deelnemende landen rond de Noordzee:...

Persbericht

9 april 2018 Vrije handel recyclebaar afval essentieel na Brexit
De Vereniging Afvalbedrijven en haar Britste zusterorganisatie ESA (Environmental Services Association) bepleiten voortzetting van de...

Artikel

29 januari 2018 Westminster ontwaakt
Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie. De Brexit, maar ook andere ontwikkelingen, maken de Britse sector onzeker. De Britten...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Europa

Europa