Standpunten

Branden

Doordat opgeslagen afval gevoelig is voor het ontstaan van broei kunnen branden ontstaan. Tijdens de zomerperiode wordt dit risico versterkt omdat het afval door een lagere inzamelfrequentie en onderhoudsstops langer opgeslagen ligt bij installaties. Ongewensten materialen in het afval, zoals batterijen, accu’s, spuitbussen en matrassen, verhogen het risico op het ontstaan van branden. Ook hier speelt de zonkracht en temperatuur in de zomer een rol.

De leden van de Vereniging Afvalbedrijven werken hard aan het terugdringen van het aantal branden. De bedrijven treffen vele maatregelen, leren van elkaar, vragen bij ontdoeners aandacht voor materialen die niet in het afval thuishoren en werken met elkaar aan het vaststellen van een minimumniveau aan maatregelen. Brandpreventie vraagt inzet van alle betrokken partijen in de keten. De Vereniging Afvalbedrijven zoekt daarom samenwerking met ketenpartners rond bijvoorbeeld matrassen en batterijen om deze stromen uit het restafval te weren.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Robbert Loos – directeur Vereniging Afvalbedrijven:

'Brandpreventie heeft een veel grotere kans van slagen wanneer alle partijen in de keten meewerken.'

Nieuwsbericht

9 maart 2021 Taskforce Afvalbranden dringt aan op retourpremie lithiumbatterijen
De Taskforce Afvalbranden, waar de Vereniging Afvalbedrijven onderdeel van uitmaakt, vraagt de staatssecretaris van Infrastructuur en...

Nieuwsbericht

23 juni 2020 Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven
Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt...

Nieuwsbericht

28 oktober 2019 Goed nieuws voor matrasrecycling: consument is bereid te betalen voor recyclen matras
Bijna helft consumenten is bereid 10 euro of meer te betalen voor recyclen matras, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is goed nieuws...

Artikel

14 oktober 2019 Elektrisch apparaat in de goede bak voorkomt brand
Deze week is de Nationale Recycleweek. Tot en met 21 oktober helpt de hele keten om recycling van e-waste een boost te geven. De...

Nieuwsbericht

19 september 2019 Roep om landelijke taskforce voor aanpak afvalbranden
Er moet een landelijke taskforce voor de aanpak van afvalbranden komen. Als de hele keten de handen ineenslaat, kunnen meer branden...

Nieuwsbericht

3 september 2019 18 september: Bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden?’
Afvalbranden lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalbedrijven, maar dat de oorzaak in...

Nieuwsbericht

2 juli 2019 Vervolg aanpak brandpreventie: zelfinspecties en audits
De afvalsector zet stevig in op brandpreventie. Vorige week dinsdag kwamen leden van de Vereniging Afvalbedrijven bij elkaar om te praten...

Nieuwsbericht

13 mei 2019 Meer batterijen ingezameld in 2018
Het aantal ingezamelde batterijen is vorig jaar met bijna 8 procent gestegen. In 2018 werd ruim 4,3 miljoen kilo batterijen ingeleverd...

Bijeenkomst VA Brandpreventie

Nieuwsbericht

27 november 2018 Op weg naar afspraken over brandpreventie
Brandpreventie leeft binnen de afvalsector. Om van elkaar – en van andere partijen binnen de keten – te leren, organiseerde de Vereniging...

Artikel

20 november 2018 Met elkaar afvalbranden mijden
Om afvalbranden te voorkomen, zet de afvalsector stevig in op brandpreventie. Leden van de Vereniging Afvalbedrijven voeren bij elkaar...

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Lees ons visiedocument Vol van waarde

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid