Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 3 september 2019

18 september: Bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden?’

Afvalbranden lijken steeds meer aandacht te krijgen. Feit is dat de branden vaak uitbreken bij afvalbedrijven, maar dat de oorzaak in veel gevallen eerder in de keten ligt. Op woensdag 18 september organiseert de Vereniging Afvalbedrijven samen met de provincie Noord-Brabant, NVRD, BRBS Recycling, Federatie Herwinning Grondstoffen, Transport en Logistiek Nederland de bijeenkomst ‘Hoe voorkomen we afvalbranden?’ in 's-Hertogenbosch.

Er zijn twee belangrijke oorzaken van afvalbranden: broei en de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen of voorwerpen in het afval. Er zijn twee risicovolle voorwerpen: matrassen en lithiumbatterijen. Lithiumbatterijen of voorwerpen waarin deze batterijen zijn steeds vaker te vinden in het restafval, wat het risico op brand vergroot. Afvalopslagbedrijven hebben al vele technische en organisatorische verbeteringen doorgevoerd, toch worden de bedrijven nog steeds geconfronteerd met afvalbranden. Ook in de keten is verandering nodig om het risico op brand te verkleinen. De bewustwording moet daar omhoog.

Bijeenkomst

In de ochtend schetsen enkele experts uit het vak tijdens korte pitches oorzaken en gevolgen van afvalbranden vanuit verschillende perspectieven. Na de lunch gaan de deelnemers in twee groepen discussiëren over prikkelende stellingen. Het doel is de interactieve dag af te sluiten met conclusies en acties die ertoe doen: wat moet er gebeuren om het risico op afvalbranden te verkleinen? Wie zijn daarbij aan zet?

Programma

11.00 – 11.30 uur Inloop met koffie en thee
   
11.30 – 11.40 uur Opening door dagvoorzitter Nancy Wester
  (programmamanager Milieu en Gezondheid, provincie Noord-Brabant)
   
11.40 – 12.45 uur Pitches over de oorzaken en gevolgen van afvalbranden
 

Sprekers:

  • Nico van Mourik (directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)
  • Hessel Poortvliet (beleidsadviseur KAM bij HVC Groep)
  • Michiel Kerstens (risicomanager bij HVC Groep)
  • Roland Amoureus (director Public Affairs bij Renewi)
12.45 – 13.30 uur Lunch
   
13.30 – 14.15 uur Discussie over stellingen
   
14.15 – 14.30 uur Korte koffie/theebreak
   
14.30 – 15.00 uur Plenaire terugkoppeling en bespreken van vervolg
   
15.00 Gelegenheid tot napraten

 

De bijeenkomst vindt plaats in het Provinciehuis Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch. Aanmelden is mogelijk via het digitale aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid