Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 2 juli 2019

Vervolg aanpak brandpreventie: zelfinspecties en audits

De afvalsector zet stevig in op brandpreventie. Vorige week dinsdag kwamen leden van de Vereniging Afvalbedrijven bij elkaar om te praten over een volgende stap in de aanpak van de brandveiligheid: zelfinspecties en audits.

Op basis van protocollen uit de branche en van verzekeraars, hebben de bedrijven de afgelopen periode een lijst met maatregelen opgesteld. Met deze maatregelenlijst in de hand gaan de bedrijven de komende weken beoordelen hoe het er op hun eigen locaties voor staat. Deze zelfinspectieronde wordt gevolgd door een aantal audits bij collega-bedrijven. Op basis van de resultaten krijgen de bedrijven advies over waar kansen liggen de brandveiligheid verder te verbeteren.

Maatregelenlijst

Op de lijst staan preventieve maatregelen, zoals opslagduur en indeling van de opslagvakken, en repressieve maatregelen, zoals brand- en rookdetectie. Naast de inventarisatie of deze maatregelen op de locaties worden getroffen, wordt de bedrijven ook gevraagd om best practices te delen met elkaar. Welke maatregelen en voorzieningen staan niet op de lijst van maatregelen, maar worden wel genomen op de locatie? Door best practices met elkaar te delen, leren bedrijven van elkaar en kunnen hun veiligheidsniveau een stap verder brengen. De zelfinspectieronde wordt gevolgd door een aantal intercollegiale audits. Aan de hand van de resultaten krijgen de bedrijven advies over waar kansen liggen om de brandveiligheid nog verder te verbeteren.

Bijeenkomst in september

Op woensdag 18 september organiseert de Vereniging Afvalbedrijven samen met Transport en Logistiek Nederland, BRBS Recycling, Provincie Noord-Brabant, NVRD en Federatie Herwinning Grondstoffen een bijeenkomst over afvalbranden. Tijdens deze bijeenkomst is er aandacht voor preventieve en repressieve maatregelen, verzekerbaarheid van bedrijven en de rol van schakels in de keten voorafgaand aan afvalverwerking. Hierbij wordt ingezoomd op twee belangrijke veroorzakers van afvalbranden: matrassen en lithium-ion batterijen. Leden aangesloten bij de betrokken brancheorganisaties ontvangen komende maand een uitnodiging.

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid