Header hergebruik

Nieuws

Artikel - 17 september 2019

Importheffing trekt wissel op recycling

Noodzaak van verlaging AEC-tarieven funest

De beoogde importbelasting op buitenlands afval heeft nadelige gevolgen voor de recycling in ons land. De heffing maakt recycling indirect duurder. Zo rijdt de overheid de door haar gewenste gang naar de circulaire economie in de wielen.

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2020 geïmporteerd afval onder de afvalstoffenbelasting scharen. De heffing zal recycling van het importafval een impuls geven door verbranden duurder te maken, verwacht het kabinet. Een kwart van het afval dat in de Nederlandse afvalenergiecentrales (AEC’s) verbrand wordt, komt uit het buitenland. Volgens een onlangs door PwC uitgevoerd onderzoek naar de effecten van de beoogde belastingmaatregel zal echter eerder het omgekeerde gebeuren. De stevige importheffing zal ertoe leiden dat exporterende landen als Italië en Groot-Brittannië hun afval niet langer naar Nederland uitvoeren.

Lagere AEC-tarieven maken afvalscheiding en recycling in verhouding duurder en minder aantrekkelijk

Omzetderving AEC’s

Het volledig wegvallen van het geïmporteerde volume leidt bij de AEC’s zonder compenserende maatregelen tot een omzetderving van circa 162 miljoen euro, aldus PwC. De AEC’s zullen hun tarieven moeten verlagen om scherper te kunnen concurreren. Dat gebeurde ook tijdens de crisis in 2008, toen het aanbod binnenlands afval daalde. Lagere tarieven maken afvalscheiding en recycling in verhouding duurder en juist minder aantrekkelijk.

Ton van der Giessen (BRBS Recycling):

‘Nu komt er nog minder Nederlands afval beschikbaar voor recycling.’

Alleen maar verliezers

Een importbelasting kent alleen maar verliezers, zowel bij de afvalverbranding als bij de recycling, beaamt voorzitter Ton van der Giessen van BRBS Recycling, de branchevereniging van breken en sorteren. “De importbelasting leidt ertoe dat de druk op de verbrandingstarieven toeneemt, hoe de heffing ook uitpakt. De AEC’s zullen er alles aan doen om hun volumes vast te houden. We weten uit ervaring dat recycling het dan moeilijk krijgt. Voor veel afvalstromen wordt het niet meer rendabel deze te sorteren, dus die zullen rechtstreeks naar de verbranding gaan. Het kabinet haalt de economische prikkel weg, terwijl in het verleden is bewezen dat dit soort prikkels het meeste effect sorteert om recycling te stimuleren. Daarom is er in Nederland de afgelopen jaren immers volop in recyclingcapaciteit geïnvesteerd. Het is zaak dat we deze installaties gaan voeden. De overheid wil toch dat er meer gerecycled wordt? Maar met deze heffing schiet ze haar doel voorbij. Zo komt er nog minder Nederlands afval beschikbaar voor recycling, terwijl onze sector al voor een groot deel afhankelijk is van volumes uit het buitenland.”

Wieger Droogh (SEUZ Nederland):

‘Deze belastingmaatregel ontregelt de Europese markt en verstoort de circulaire economie.’

Ontregeling Europese markt

Volgens CEO Wieger Droogh van SUEZ Nederland pakt de importbelasting slecht uit voor de circulaire economie, die ook bij het kabinet zelf hoog in het vaandel staat. “De afvalmarkt is een internationale Europese markt. Ons land loopt voorop, zowel op het gebied van verbranding als recycling. Dat is de reden waarom afval naar ons land komt. We verwerken het hier met een hoog milieurendement. Met deze belastingmaatregel ontregelt het kabinet de Europese markt en verstoort het de circulaire economie die we met ons allen aan het neerzetten zijn. De importheffing werpt een drempel op en stimuleert de stort van afval in exporterende landen. Dan doe je milieutechnisch een stapje terug. Het storten van afval dat hoogwaardig verwerkt kan worden moeten we echt niet willen. Ook niet als dit storten in een ander land gebeurt.”

Dit is de tweede aflevering van een serie artikelen over de effecten van de importbelasting. De komende periode verschijnen volgende afleveringen die steeds een ander aspect behandelen. Bij 'relevante links' zijn vorige berichten over het onderwerp te vinden.

Auteur
Pieter van den Brand - @copyright

Robbert Loos

Contactpersoon
Robbert Loos

Robbert Loos op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Milieu, economie en werkgelegenheid niet gebaat bij importheffing

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen