Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 21 november 2023

Gft-keten centraal tijdens gft-congres

Eind oktober vond het Gft-congres 2023 plaats in Utrecht. Het congres dat georganiseerd werd door Rijkswaterstaat, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven, die samen optrekken om meer en schoner gft in te zamelen, trok 130 belangstellenden en werd hoog gewaardeerd. Het thema luidde 'van keuken tot compost'. Gemeenteambtenaren, inzamelaars en verwerkers spraken over de volledige gft-keten.

Tim Brethouwer (Vereniging Afvalbedrijven) had goed nieuws te delen. Het aanbod gft-afval groeit de laatste jaren gestaag. In de coronajaren was een tijdelijke piek te zien. Uit sorteeranalyses blijkt bovendien dat de vervuiling van het gft afneemt. Brethouwer maakte duidelijk dat de vervuiling van bijna 5 procent van de totale hoeveelheid gft in 2019 naar 3 procent in 2023 is gedaald. Ook het aantal aangeleverde vrachten met meer dan 5 procent vervuiling is in die periode gehalveerd van 22 procent naar ongeveer 12 procent.

Scheiden door de burger

Het scheiden door de burger was het onderwerp dat Rob Versfeld (Milieu Centraal) belichtte. De uniforme wel/niet-lijst gft, die enkele jaren geleden is opgesteld, wordt nog niet door alle gemeenten gebruikt. In aanvulling hierop werden de aanwezigen geïnformeerd over verschillende middelen die beschikbaar zijn om inwoners te informeren over het op de juiste manier scheiden van gft. Het gaat om flyers, stickers, apps, filmpjes en keukenbakjes voor gft.
Speciale aandacht was er voor het scheiden van gft in de hoogbouw. Dat blijft lastig. Er lopen verschillende initiatieven om het te verbeteren. Amsterdam en Rotterdam bijvoorbeeld hebben speciale gft-inzamelbakken ontwikkeld die ze nu wijk voor wijk invoeren. Met onderzoek en communicatie worden geprobeerd inwoners mee te krijgen.

Kwaliteit gft

Kwaliteitsmanagement was een ander belangrijk gespreksonderwerp. Verschillende organisaties vertelden hoe zij de kwaliteit van hun afval bewaken. Midwaste beoordeelt de kwaliteit van vrachten op het overslagstation, wat wordt teruggekoppeld aan de inzamelploeg zodat die daar dan op kan sturen. In Zeeland zijn afspraken gemaakt tussen inzamelaar en verwerker. Zo is het verwerkingstarief afhankelijk gemaakt van de mate van vervuiling. Dit resulteerde in een enorme daling van het vervuilingspercentage, tot 1,7 procent gemiddeld.

Compost

Ook het gebruik van het eindproduct van gft-verwerking - compost - kwam aan bod. André Hoogendijk (BO Akkerbouw) vertelde over het grote belang van een gezonde bodem voor de akkerbouwsector en hoe gft-compost daaraan kan bijdragen. De akkerbouw stelt hoge eisen aan compost, want hun producten belanden op het bord van de consument. En die wil geen stukje glas of steen tussen de doperwtjes.

Uit de gesprekken tijdens het congres werd duidelijk dat alle aanwezigen gemotiveerd zijn om de gft-keten verder te verbeteren, zodat we meer en beter gft kunnen inzamelen en verwerken.

Maarten Goorhuis

Contactpersoon
Maarten Goorhuis

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen