Nieuws

Artikel - 6 september 2022

Gemeenten een ‘mechanisch handje’ helpen

Innovaties binnen de Nederlandse afvalsector - aflevering 2

De afvalsector innoveert voortdurend. Klimaatverandering en de ambitie van een circulaire economie vereisen nieuwe technologische doorbraken. Een breed scala aan technologische vernieuwingen tilt het afvalbeheer op een hoger plan. Met deze serie zet de Vereniging Afvalbedrijven innovaties op het voetstuk. Bas Cornelissen, accountmanager van AVR, over de moderne nascheidingsinstallatie van AVR in Rotterdam.

De grote nascheidingsinstallatie van AVR in het Rotterdamse havengebied imponeert. De hal staat boordevol scheidingsapparatuur, met daartussen loopbanden die de afvalstromen van de ene scheiding naar de andere transporteren. Het geheel oogt als mecano voor gevorderden. “De installatie bestaat uit verschillende technieken, onder meer vlakzeven, schudzeven, windshifters, ballistische scheiders, een schredder en near-infrarood scanners”, legt Bas Cornelissen, accountmanager van AVR, uit.

Van de harde kunststoffen, de grootste stroom, scheidt de installatie maar liefst 70 procent uit het restafval

Balen met grondstoffen

De Rotterdamse installatie draait continu, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Gevulde restafvalzakken gaan de hal in, elk uur maar liefst 60.000 kilo. Buiten op het terrein staan de balen met grondstoffen gestapeld die uit de installatie komen. “We scheiden drie stromen verpakkingsafval, namelijk harde kunststoffen, folies en drankenkartons. In totaal benutten we jaarlijks meer dan 32 duizend ton aan secundaire grondstoffen.”

Snelle stappen vooruit

Nascheiden is bepaald niet nieuw, maar AVR weet het proces en rendement met innovaties alsmaar te verbeteren. AVR maakt snelle stappen vooruit. In het begin haalde de installatie een scheidingsrendement van 55 procent, nu al van 70 procent. “Technologie vormt het hart van ons bedrijf. We innoveren voortdurend om enerzijds méér kunststof verpakkingen uit het restafval halen, en anderzijds de kwaliteit van de stromen te verbeteren”, zegt Cornelissen.

‘We innoveren om te anticiperen op maatschappelijke en politieke agenda’s.’

Continu in beweging

De afvalsector is continu in beweging, stelt hij vast. “We innoveren om te anticiperen op maatschappelijke en politieke agenda’s. CO2-reductie en circulariteit staan hoog op de agenda. De vraag naar innovaties is groot. Het landschap blijft veranderen en we moeten zorgen dat we de bus niet missen. Dat maakt ons werk uitdagend en enerverend. Met mijn collega’s – een team van technici, beleidsmakers en commerciële mensen zoals ik – denken we visionair. De hamvraag: wat verwacht de toekomst van ons? Met welke innovaties en businesscases kunnen we adequaat reageren op de doelen die op ons afkomen? Daar werken we elke dag aan.”

Bron- en nascheiding complementair

Vanaf 2010 zijn Nederlandse gemeenten verplicht om kunststof verpakkingen in te zamelen. Ze bepalen zelf hoe ze dat doen: door bronscheiding, waarbij ze afvalstromen gescheiden inzamelen, of door nascheiding. Over bron- en nascheiding bestaat veel discussie. Volgens Cornelissen zijn ze beide complementair. “Bron- en nascheiding functioneren uitstekend naast elkaar. Dorpen en op het platteland, waar voldoende ruimte is voor inzamelcontainers, zijn als de te overbruggen afstand tussen dorpskernen niet te groot is, zeer geschikt voor bronscheiding. Maar in stedelijk gebied ontbreekt vaak de ruimte voor containers, vooral in de hoogbouw. Daar is het voor gemeenten lastig om scheidingsdoelen te halen. Bovendien is de kwaliteit van het brongescheiden afval er veelal onder de maat.”

Een jaar na de opening verdubbelde AVR de installatie al met een tweede lijn. De nascheidingsinstallatie van AVR benut jaarlijks meer dan 32 duizend ton secundaire grondstoffen.

Hoger scheidingsrendement

De oplossing voor grote steden, volgens Cornelissen: mechanische nascheiding. Met nascheiding kan in steden de hoeveelheid ingezameld kunststof meer dan verdubbeld worden en oplopen tot ruim 15 kilo per inwoner per jaar. “Nascheiding levert in steden een hoger scheidingsrendement op. We vervangen mens door machine. Onze grootste scheidingsstroom zijn de harde kunststoffen, denk aan de PET-flessen en shampooflessen. Daarvan scheidt onze installatie maar liefst 70 procent uit het restafval. Voor folies halen we een rendement van 60 procent, voor drankenkartons 75 procent.”

‘Nascheiding levert in grote steden een hoger scheidingsrendement op.’

Gemeenten tonen interesse

Een jaar na de opening in 2018 verdubbelde AVR de installatie al met een tweede lijn. De installatie bedient nu een groot aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, Den Haag, Leiden en delen van de provincies Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant. “Momenteel zit de installatie nagenoeg vol, maar tonen diverse gemeenten interesse. Dit zien we als een kans samen met de uitbreiding van de producentenverantwoordelijkheid naar bedrijfsmatig ingezameld verpakkingsafval.”

Auteur
Addo van der Eijk - @copyright

Addo van der Eijk op LinkedIn

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen