Header hergebruik

Nieuws

Nieuwsbericht - 25 september 2019

Afvalconferentie 2019 op 2 oktober in Amersfoort

Volgende week woensdag organiseren de Vereniging Afvalbedrijven en de NVRD in Amersfoort de Afvalconferentie 2019. Het gaat om ontmoeten en trots zijn op je werk. Keynotesprekers zijn Ruud Sondag en Ruben van Zwieten. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en verschillende deelsessies.

Wij zijn trots op wat de sector tot nu toe heeft bereikt en de route die is ingeslagen naar een circulaire economie. Ruud Sondag stond bij Van Gansewinkel aan de bakermat van het verduurzamen van de sector. Hoe kijkt hij terug op die tijd en wat denkt hij op dit moment van de sector? En wat kunnen we als afval- en recyclingsector leren van Ruben van Zwieten, predikant en oprichter van De Nieuwe Poort op de Zuidas in Amsterdam en aan het Weena in Rotterdam, huizen voor ontmoeting en inspiratie. De dag staat onder leiding van Mark Beumer. Een bekende in de sector, hij presenteerde jarenlang het duurzaamheidsnieuws op BNR Nieuwsradio.

Deelsessies

Op onze vraag wie u wilt ontmoeten tijdens de Afvalconferentie 2019 kwamen organisaties als Nedvang, Rijkswaterstaat, VNG en KIDV bovendrijven. De organisaties verzorgen de deelsessies.

 • Nedvang
  Kwaliteit is van belang voor recycling en het toepassen van gerecyclede materialen. Het is belangrijk in alle stappen van de recyclingketen, van ontwerp tot en met het product. Kwaliteit uit zich in bruikbare grondstoffen, transparante processen en goede samenwerking tussen partijen. Nedvang vertelt in deze sessie vanuit haar ervaring over de ontwikkeling van kwaliteit in ketens en geeft een visie op de toekomst.
   
 • Rijkswaterstaat (RWS)
  Rijkswaterstaat is een belangrijke speler in het Nederlandse afvalbeheer. Als uitvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Milieu liggen veel vraagstukken bij RWS. Van duurzame gebiedsontwikkeling tot energieneutraal en circulair werken. Tijdens de sessie krijgt u een antwoord op de vragen waar houdt RWS zich nu precies mee bezig en hoe gaat de organisatie te werk?
   
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  Voor de VNG is het afvaldossier belangrijk. Altijd al willen weten hoe de VNG te werk gaat, georganiseerd is en waar de VNG trots op is? Beleidsmedewerker Mark van Waas vertelt u samen een aantal actieve VNG-leden meer erover.
   
 • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
  Het KIDV verzorgt een sessie over de uitdagingen die er zijn bij het toepassen van kunststofrecyclaat (o.a. in verpakkingen). Naast de theorie komt in deze sessie een aantal praktijkvoorbeelden aan bod, waarbij geïnnoveerd wordt in de toepassing van gerecycled kunststof. Landelijk lopen diverse pilots, zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van straatkolken van PCR, rotatiegieten met een deel van de mix-kunststoffen of het ontgeuren van recyclaat.
   
 • Natuur & Milieu
  Natuur & Milieu is in de afgelopen jaren betrokken is geweest bij belangrijke akkoorden zoals het Grondstoffen- en Klimaatakkoord. Jelmer Vierstra vertelt meer over Natuur & Milieu en staat stil bij de zaken waar hij trots op is. Ook daagt hij uit en prikkelt hij de aanwezigen.
   
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
  De ILT heeft veel met onze sector te maken. De toezichthouder van het ministerie van IenW is bijvoorbeeld belast met de controle op het behalen van de recyclingdoelstellingen. In deze sessie vertellen ze over hun rol.

  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  We willen toe naar veel meer hergebruik van schoon plastic afval als grondstof. Dat is één van de doelen van het Nederlandse Plastic Pact en straks ook van het Europese Plastic Pact. Reinier Guijt van IenW neemt u mee in een presentatie.

 

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen