Nieuws

Nieuwsbericht - 16 januari 2019

Rijkswaterstaat lanceert website VANG buitenshuis

Op 14 januari heeft Rijkswaterstaat een website gelanceerd over het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) Buitenshuis. De informatie op de website moet de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) helpen bij het scheiden van afvalstromen waardoor er minder restafval ontstaat. Het reduceren van de hoeveelheid restafval juicht de Vereniging Afvalbedrijven toe, mits de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalstromen niet in het gedrang komt.

De website biedt inzicht, tools en voorbeelden. In 2022 moet de KWD maximaal 1 miljoen ton restafval produceren. Nu is dat nog 2 miljoen ton. Het doel van het VANG-programma is meer recyclen, minder grondstoffen gebruiken en zo een stap zetten naar een circulaire economie. De Verenging Afvalbedrijven is partner van het programma.

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen