Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 23 juni 2020

Jaarbericht 2019 Vereniging Afvalbedrijven

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2019. “Terugblikken op 2019 voelt nu een beetje vreemd”, zegt voorzitter Boris van der Ham in het voorwoord. Maar ook in coronatijd zet de VA zich in voor de transitie naar de circulaire economie en daarvoor zijn we actief op allerlei dossiers. In het Jaarbericht 2019 blikken we terug op enkele waarmee we vorig jaar bezig waren.

Kwaliteit

De focus op kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen blijft een belangrijk speerpunt voor de VA. Kwaliteit is nodig om de ingezamelde stromen te kunnen recyclen en benutten voor het maken van hoogwaardige producten. In 2019 maken we samen met Rijkswaterstaat en de NVRD een plan om de kwaliteit van gft te verhogen en meer gft uit het restafval te halen. Een verbetering van de gft-kwaliteit is hard nodig. Met een sorteeranalyse hebben we laten zien dat gft steeds meer verontreinigd raakt. Ook bij andere recyclingstromen neemt de kwaliteit af, wat recycling lastig maakt.

Importheffing

In 2019 wordt de sector verrast met de introductie van een importheffing op buitenlands afval. De VA maakt zich sterk om deze maatregel van tafel te krijgen en komt met een alternatief plan om de CO2-reductie te realiseren die met de belastingmaatregel wordt beoogd. Het sectorplan garandeert een besparing van 0,1 megaton CO2-uitstoot, wat met de belastingheffing nooit kan worden gerealiseerd. De overheid heeft helaas te weinig tijd om het plan goed te kunnen beoordelen, waardoor de importheffing per 1 januari 2020 een feit is. De VA krijgt de toezegging dat de gesprekken over het alternatieve plan van de sector in 2020 worden hervat.

Zorgstoffen

Afvalbedrijven worden op verschillende manieren geconfronteerd met beleid voor zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De VA staat volledig achter het streven om het gebruik van ZZS uit te bannen als deze een risico opleveren voor de volksgezondheid en het milieu. Er bestaan stoffen die we niet meer in de consumptie- en productieketen willen hebben. Die worden zorgvuldig en milieuhygiënisch verwerkt in afvalenergiecentrales of opgeborgen in stortplaatsen. Regelgeving moet recycling echter niet onnodig in de weg staan. Wij zijn van mening dat bij het ontwikkelen van beleid steeds gekeken moet worden naar de daadwerkelijk risico’s van ZZS voor mens en milieu.

Recycling als uitgangspunt

Als een van de eerste partijen sluit de VA zich begin 2019 aan bij de Global Recycling Foundation en neemt actief deel aan de Global Recycling Day 2019. Voor de transitie naar de circulaire economie moet in de visie van de VA recycling uitgangspunt zijn bij ontwerp, productie en aanschaf van producten. Tijdens Global Recycling Day vestigt de VA de aandacht hierop. Ook vraagt de VA gemeenten en rijksoverheid betere informatie te geven over afvalscheiding. Uit consumentenonderzoek in opdracht van de VA blijkt dat niet altijd duidelijk is welk afval bij welke afvalstroom hoort. Meer duidelijkheid zorgt voor een goede kwaliteit van de gescheiden afvalstromen, wat recycling gemakkelijker maakt en bijdraagt aan de circulaire economie.

Veiligheid en gezondheid

Brandpreventie is een belangrijk speerpunt voor de VA. Voor de aanpak van afvalbranden wordt in 2019 met ketenpartijen een taskforce opgericht. De inzet is vooral gericht op het op de juiste manier afdanken van lithium-ion-batterijen - een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van branden. Tijdens de Nationale Recycleweek in oktober 2019 vraagt de VA aandacht hiervoor. In het belang van veilig en gezond werken nemen de VA en haar leden in 2019 deel aan de tweede Week van de Veiligheid, en helpen mee bij het opruimen van eikenprocessierupsen.
In 2019 bieden de VA en haar leden AEB Amsterdam de helpende hand wanneer het bedrijf zich om veiligheidsredenen genoodzaakt ziet vier van de zes verbrandingslijnen te sluiten. Het afval dat AEB daardoor niet meer kan verwerken, wordt door andere bedrijven opgevangen. Er wordt tijdelijke buffercapaciteit gecreëerd en er wordt capaciteit vrijgemaakt door de import van afval tijdelijk te beperken.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Milieu, economie en werkgelegenheid niet gebaat bij importheffing

Brandpreventie vraagt om inzet van alle betrokken partijen in de keten

De circulaire economie vraagt om nieuwe businessmodellen

Kwaliteit ingezamelde stromen is nodig om ze te kunnen recyclen tot hoogwaardige producten

Afvalbranche strijdt volop mee tegen klimaatverandering

Stoffen moeten worden beoordeeld op het risico dat ze leveren bij toepassing in de circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid