Nieuws

Artikel - 20 december 2022

Wisselwerking tussen beleidsmakers en praktijkmensen

Europese belangenorganisaties bezoeken Nederlandse afvalsector

Praktijkkennis is onontbeerlijk voor effectief beleid. Om de dagelijkse praktijk binnen de Nederlandse afvalsector te bekijken, bezochten twee Europese delegaties koplopers uit de Nederlandse afvalindustrie. Werkbezoeken zijn belangrijk om van elkaar te leren. ‘Het bekijken van de dagelijks praktijk biedt inzichten die je niet van papier haalt.’

Afgelopen zomer brachten twee Europese belangenorganisaties een bezoek aan de Nederlandse afvalsector. Een team van de European Waste Management Association (Fead) onder leiding van secretaris generaal Valerie Plainemaison en drie vertegenwoordigers van de Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP), waaronder technical & scientific officer Fabio Poretti.

Het rendement van de nascheidingsinstallatie van AVR steeg de afgelopen jaren van 55 naar 70 procent

Nieuwe inzichten

Plainemaison is enthousiast over de rondleiding met commercieel directeur Jasper de Jong door de innovatieve nascheidingsinstallatie en de afvalenergiecentrale van AVR in Rozenburg. “Het bekijken van installaties, materialen en mensen in de dagelijks praktijk geeft je inzichten die je niet van papier haalt. De afvalbranche is, anders dan bijvoorbeeld de financiële wereld, zeer fysiek en tastbaar. Zo’n werkbezoek maakt het concreet. Met name onze technisch specialist, een opgeleid engineer, was in zijn nopjes met het bezoek aan de nieuwe sorteerinstallatie van AVR.” Plainemaison vindt de wisselwerking tussen beleidsmakers en de praktijkmensen onmisbaar. “Wij leren van onze leden hoe het er in de praktijk aan toegaat. Deze ontmoetingen scherpen de feiten en cijfers die wij onze gesprekpartners leveren. Omgekeerd informeren wij de industrie over de Brusselse gangen.”

Valerie Plainemaison (Fead):

‘Wij leren van onze leden hoe het er in de praktijk aan toegaat.’

leider in CO2-afvang

Poretti bezocht de CO2-afvang-installatie van AVR in Duiven en Twence in Hengelo, waar gastheer Wim de Jong, adviseur strategie van Twence, de plannen presenteerde voor CO2-afvang. Poretti: “De innovatieve CO2-afvalvanginstallaties in Duiven is baanbrekend, de eerste in zijn soort. We zijn tijdens ons bezoek ingewijd in de techniek om afgevangen CO2 te vervloeien en te benutten in kassen in de glastuinbouw. Daarmee kan aardgas worden vervangen. Ook de techniek van Twence om natriumbicarbonaat uit CO2 te halen met behulp van mineralisatie is een wereldwijde primeur en een impuls voor circulair hergebruik van CO2 bij de restafvalverwerking.”

CO2 afvangen maakt tuinbouw duurzaam

Twence is begonnen met de bouw van een installatie, waarmee jaarlijks 100.000 ton CO2 wordt afgevangen en hergebruikt. Na verbranding van niet-herbruikbaar restafval en bedrijfsafval in de afvalenergiecentrales ontstaan rookgassen. Deze worden gereinigd en ontdaan van CO2. De CO2 gaat niet door de schoorsteen naar buiten, maar wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld als natriumbicarbonaat (bakpoeder) of als vloeibare CO2 in de glastuinbouw, zodat daar geen aardgas nodig is om CO2 te produceren om planten te laten groeien.

dagelijkse praktijk zien

Poretti, zelf opgeleid als ingenieur, is onder de indruk van de innovatieve technieken die hij te zien kreeg. “Dit zijn echt toys for the boys. Hele grote toys die je kunt aanraken. Het is goed om de dagelijkse praktijk te zien. Het echte leven. Het geeft ons nieuwe inzichten en het leidt tot waardevolle gedachtewisselingen. Ik kon op mijn beurt de vragen van operators beantwoorden over de Europese ontwikkelingen in de branche.”

Fabio Poretti (CEWEP):

‘Het is goed om de dagelijkse praktijk te zien. Het echte leven.’

Innovatieve processen

Over het nut van dergelijke praktijkbezoeken is het kwartet het roerend eens: het verheldert en verandert je beeld over afval. De Jong van AVR: “De meeste mensen denken bij afval aan volgeladen vrachtwagens. Welke innovatieve processen en installaties daaruit warmte, elektriciteit en andere producten maken, hebben de meeste burgers en beleidmakers niet in beeld. Bijna iedereen die hier een rondleiding krijgt is verbaasd en onder de indruk. Ik zou bijvoorbeeld graag een delegatie van de NGO Zero Waste Europe rondleiden om een wat genuanceerder beeld van ons werk te geven. Ook Frans Timmermans kan hier nog veel ideeën voor zijn Green Deal opdoen.”

Stof tot nadenken

De werkbezoeken nodigen uit tot gedachtewisselingen. Plainemaison: “We voerden een interessante discussie over het verbranden van plastic. Vijf jaar geleden was dat nog heel gewoon, nu wordt het steeds meer en hoogwaardig gescheiden. Wat betekent dat voor de omzetting van de resterende afvalstroom in energie en andere producten? Maar ook: hoe de verwerkingscapaciteit over Europa moet worden verdeeld. Niet elk land heeft zo’n grote installatie als die van AVR nodig.” Jasper de Jong vult haar aan: “In Nederland is nu meer verbrandingscapaciteit dan afval, maar binnen landsgrenzen denken is uit de tijd. Zelfs als we het afval per boot uit Spanje laten komen, is hoogwaardig scheiden en de brandbare en niet-recyclebare fractie verbranden, nog vele malen milieuvriendelijker dan lokaal storten.”

Jasper de Jong (AVR):

‘Bijna iedereen die hier een rondleiding krijgt is verbaasd en onder de indruk.’

Marktontwikkeling

Wim de Jong presenteerde een toekomstbeeld van Twence met gesloten kringlopen. “Er is nog veel te winnen. Denk aan zeldzame aardmetalen en meer non-ferrometalen uit bodemassen of elektrochemische toepassingen met methanol en mierenzuur uit CO2. We studeren ook op de mogelijkheden om materialen uit de organische mestfractie van onze nieuwe mestverwaardingsinstallatie te oogsten. Dat brengt kringlooplandbouw dichterbij. Om echt circulair te worden moeten we de subsidies voor het afvangen, hergebruiken en opslag van CO2 herzien. Zonder innovatieve financiering is een rendabele markt voor hergebruik van CO2 nog onmogelijk.” Poretti, hoofdauteur van de deze zomer gepubliceerde Waste-to-Energy Climate Roadmap, zegt daarover: “Onze industrie is met zijn milieuservices en bijdrage aan de Europese circulaire economie reeds CO2-neutraal. Door in te zetten op CO2-afvang kan de afvalenergiesector in de toekomst netto CO2-negatief draaien. Met gericht Europees beleid kunnen we een cruciale rol spelen op weg naar koolstofneutraliteit in 2050.”

Afgelopen zomer brachten twee Europese belangenorganisaties een bezoek aan de Nederlandse afvalsector

Wim de Jong (Twence):

‘Zonder innovatieve financiering is een rendabele markt voor hergebruik van CO2 onmogelijk.’

Koplopers

Poretti’s enthousiasme over de Nederlandse koplopers maakt hem de gedroomde ambassadeur voor de getoonde installaties en technieken, maar een blauwdruk exporteren is er niet bij volgens de Italiaan. “Er zijn grote verschillen in Europa. Jullie hebben de stortplaatsen al lang geleden gesloten en een efficiënte infrastructuur opgebouwd waarbij afnemers als de glastuinbouw en chemische industrie om de hoek zitten.” “In Nederland staan de inzamellogistiek en de verwerkingsketen op hoog niveau. In andere delen van Europa staat ze nog in de kinderschoenen”, valt Plainemaison hem bij.

Rendement nascheiden stijgt snel

In de nascheidingsinstallatie van AVR gaat de afvalzak door een shredder. Magneten vissen metaal eruit. Daarna wordt het afval op grootte gesorteerd door een schudzeef. Ballistische scheiders en windshifters scheiden vervolgens folies (2D) van vormvaste kunststoffen en drankkartons (3D). Infraroodscanners pikken recyclebare folies, harde kunststoffen en drankkartons uit de stroom. In samengeperste balen gaan ze naar recyclingbedrijven waar de materialen tot nieuwe producten worden verwerkt. In de afgelopen jaren steeg het rendement van de installatie door nieuwe en verbeterde technieken van 55 naar 70 procent.

Auteur
Harry van Dooren - @copyright

Harry van Dooren op LinkedIn

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie