Nieuws

Publicatie - 6 juli 2023

Jaarbericht 2022 Vereniging Afvalbedrijven

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2022. De VA maakt zich samen met haar leden sterk voor een toekomst waarin circulariteit vanzelfsprekend is, zo weinig mogelijk afval ontstaat en materialen zo veel mogelijk een nieuw leven krijgen. Met maximale circulariteit, energieterugwinning en emissiereductie werkt de afvalsector aan de transitie naar de circulaire economie en aan de klimaattransitie. De basis is een verantwoorde inzameling en verwerking van afval. Daarmee houden we Nederland schoon en veilig. Het jaarbericht gaat over een aantal belangrijke activiteiten in het afgelopen jaar op deze pijlers van de VA-strategie.

Vitale sector

Veilig en gezond werken is randvoorwaarde bij alles wat de sector doet in de transitie naar de circulaire economie. In 2022 speelt de coronapandemie de samenleving nog parten. Een tijdelijke regeling zorgt ervoor dat de verwerking van coronabesmet afval voortvarend, veilig en gezond gebeurt. De VA werkt samen met andere partijen in de keten onder meer aan de aanpak van batterijbranden, onderzoekt het vraagstuk van zeer zorgwekkende stoffen en werkt aan de bescherming van medewerkers tegen blootstelling aan dieselmotoremissies. Ook in 2022 worden de medewerkers in de branche in het zonnetje gezet tijdens de Week van de AfvalHelden.

Circulariteit

De branche beoordeelt nieuwe materialen, producten, technieken en beleid steeds op de bijdrage aan de transitie naar de circulaire economie. In 2022 is onder meer veel aandacht voor modernisering van de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV), chemische recycling, biobased kunststoffen en bedrijfsafval. Voor bedrijfsafval wordt de systematiek van inzameling bekeken en een campagne ontwikkeld die moet bijdragen aan meer gescheiden inzameling van afval van de KWD-sector (kantoren, winkels en andere diensten). Met de overheid wordt verder gesproken over de capaciteit van de afvalenergiecentrales en de toekomst van de stortplaatsen.

Klimaat

Zorgvuldig en tijdig onderhoud van het rioleringsstelsel is belangrijk om de effecten van klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking op te kunnen vangen. De rioolinspectie- en -reinigingsbedrijven aangesloten bij de VA maken dat duidelijk in een position paper. Europees onderzoek bewijst het belang van goed afvalbeheer voor emissiereductie. De mogelijkheden van de Nederlandse afvalsector binnen de klimaattransitie worden verder verkend. Het belang van de sector voor de productie van warmte en elektriciteit en van negatieve emissies in deze transitie worden duidelijk voor het voetlicht gebracht bij overheid en politiek.

Meer is te lezen in het Jaarbericht 2022.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid