Header afvalstromen

Nieuws

Nieuwsbericht - 29 april 2020

Papierinzameling gaat zoveel mogelijk door gedurende de coronacrisis

De coronacrisis confronteert de papier- en kartonketen met forse uitdagingen, laten de brancheorganisaties in de papiersector weten. Enkele gemeenten hebben vanwege het uitvallen van vrijwilligers en chauffeurs door de coronamaatregelen, in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis)inzameling van oudpapier en karton. Na een oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten dit besluit teruggedraaid. Door afspraken met de papierinzamelaar, kan de inzameling van oudpapier op een veilige manier worden voortgezet.

Bijvoorbeeld de gemeente Uden heeft de papierinzameling hervat. Hiltja Hoff is adviseur afvalbeheer bij de gemeente. Hoff: “Het niet ophalen van oudpapier zou kunnen leiden tot een toename van het restafval en verhoogde druk op de milieustraten. Daarnaast wilden wij de burgers ontlasten. Die zouden anders hun oudpapier langere tijd in huis moeten bewaren.” Uden sprak met de papierinzamelaar af dat deze naast chauffeurs voorlopig ook beladers levert. Hoff: “De vrijwilligers zitten daardoor thuis. We bekijken de situatie van week tot week. Het liefste willen we natuurlijk terug naar de oude situatie, maar dit is een goede, tijdelijke oplossing.”

Samen tot oplossingen komen

REMONDIS, dat onder meer zorgt voor de inzameling van inzameling van oudpapier in de provincie Utrecht, heeft in overleg met gemeenten de inzameling ook weer opgestart. Chris van Berkel, regiodirecteur Midden Nederland van REMONDIS: “We hebben extra containers geplaatst in de wijken en eigen personeel ingezet bij het ophalen van oudpapier. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de handhaving van 1,5 meter afstand tussen burgers, vrijwilligers en personeel. Daarvoor worden extra logistieke middelen ingezet. Verder is de frequentie van inzameling opgevoerd. Zo worden de ondergrondse containers vaker geleegd en leveren wij onze diensten ook door de week. We zijn onderdeel van een cruciale sector en dat nemen wij serieus! Burger en gemeente ontzorgen staat centraal.’ Een en ander brengt extra kosten met zich mee. Van Berkel: “Dat klopt, maar als je elkaar de hand reikt en niet met de vinger wijst, kom je daar uit. Samen met de gemeenten kom je tot oplossingen.”
Volgens Hans Koning, directeur van de FNOI, is samenwerking, op landelijk én lokaal niveau, juist nu noodzakelijk. “Wij helpen graag bij het vinden van oplossingen voor mogelijke problemen bij de inzameling van oudpapier.” Hij roept organisaties op contact op te nemen.

Oudpapier voor nieuw papier

De papier- en kartonketen is blij met dergelijke initiatieven en hoopt dat andere gemeenten het voorbeeld volgen. Hielke van den Brink, directeur PRN: “Hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten vervullen een cruciale rol in deze crisistijd. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en dus van veel verpakkingen en hygiëneproducten. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.”

Crisisteam PMD, glas en papier monitort effecten

Om te voorkomen dat het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het Crisisteam PMD, glas en papier opgericht. Naast het Afvalfonds Verpakkingen, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC, Regie Kunststoffen Nederland (RKN), VNG en ministerie van IenW hebben ook Nedvang en PRN zitting in het crisisteam. Van den Brink: “Het crisisteam signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt en ontwikkelt scenario’s en draaiboeken om deze beheersbaar te maken. Op die manier kan snel worden gehandeld bij calamiteiten.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen