Nieuws

Nieuwsbericht - 18 maart 2022

Recyclen bouwt de brug naar een duurzame toekomst

Global Recycling Day 18 March 2022

Met de terugwinning van grondstoffen voorkomen we schaarste en bouwen we de brug naar een duurzame toekomst. Recyclen zorgt voor een schone leefomgeving, draagt bij aan de circulaire economie en beschermt het klimaat. Elke kilogram gerecycled afval levert een gegarandeerde reductie van CO₂-uitstoot op. Dat is de boodschap van onze voorzitter Boris van der Ham in een video die we vandaag publiceren op Global Recycling Day.

“Wereldwijd recyclen we pas 9 procent van onze grondstoffen. Er ligt een grote kans als we dat percentage kunnen verhogen”, zegt Marc den Hartog (Renewi) in de video. Den Hartog is voorzitter van de Afdeling Recycling van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Hij maakt duidelijk hoe belangrijk het is om samen actie te ondernemen. Recyclen is een van de oplossingen voor de grote uitdagingen waar we momenteel wereldwijd voor staan.

 

Klimaatpotentieel afvalsector

Met recyclen en hergebruiken van grondstoffen kan de Europese afvalsector een grote bijdrage leveren aan de Europese klimaatambities. Uit een recente studie van Prognos en CE Delft blijkt dat in Europa de CO2-uitstoot met 150 miljoen ton kan dalen als we de doelstellingen van 65 procent recycling en 10 procent reductie van storten van recyclebaar afval realiseren. Ter vergelijk: in 2020 bedroeg de jaaruitstoot van Nederland 138 miljoen ton.

Meer recyclen

In Nederland realiseren we bijna 80 procent recycling. We kunnen extra stappen zetten door bij de productie vaker gebruik te maken van gerecyclede materialen. Producenten moeten er ook voor zorgen dat hun producten goed te recyclen zijn. Hierbij kunnen ze samenwerken met afval- en recyclingbedrijven. De leden van de VA hebben de kennis, ervaring en middelen om grondstoffen zo lang mogelijk in de keten te houden. Consumenten kunnen bij de aankoop erop letten of de spullen te repareren, hergebruiken of recyclen zijn. Overheden moeten met beleid de markt voor secundaire grondstoffen stimuleren. Zo hebben we allemaal onze rol in het verduurzamen van de samenleving.

Global Recycling Day

Op 18 maart is de jaarlijkse Global Recycling Day. Op die dag brengen we de het belang van recyclen breed voor het voetlicht en laten we de wereld zien hoe belangrijk recyclen is. Global Recycling Day is in het leven geroepen om gezamenlijk recyclen te stimuleren en promoten. Door zoveel mogelijk gebruikte grondstoffen te recyclen, kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Daarmee zorgen we voor een opgeruimde leefomgeving en helpen we klimaat en milieu. Global Recycling Day is in het leven geroepen door de Global Recycling Foundation. De VA is partner van de GRF. De GRF noemt recyclen de zevende hulpbron. Water, lucht, olie, natuurlijk gas, kolen en mineralen zijn de zes bronnen van ons bestaan. Deze zijn echter eindig en raken snel op. Recycling is hiervoor de oplossing. Deze ‘zevende hulpbron’ kan steeds opnieuw worden gebruikt.

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid