Nieuws

Nieuwsbericht - 22 december 2022

Manifest roept politici op om werk te maken van negatieve emissies

Bedrijven en wetenschappelijke instellingen roepen de overheid op om alle technologieën in alle sectoren die CO₂ uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Hiervoor hebben ze de Tweede Kamer op 6 december het 'Manifest negatieve emissies' aangeboden.

De organisaties hebben zich verenigd in een Taskforce voor Negatieve Emissies, opgericht op 16 november 2022. De bedrijven en wetenschappelijke instellingen werken aan afvang en vastlegging van CO2 in producten en processen, wat resulteert in zogeheten ‘vermeden en negatieve emissies’. De activiteiten leiden tot reductie van CO2 in de atmosfeer of - als de afgevangen CO2 direct aan de atmosfeer is onttrokken middels Direct Air Capture (DAC) of afkomstig is van biogene bronnen - tot netto negatieve emissies. De energietransitie gaat op dit punt hand-in-hand met de circulaire economie, waar CO2 een grondstof is die fossiele grondstoffen vervangt. Negatieve emissies zijn belangrijk voor het behalen van de circulariteits- en klimaatdoelstellingen.

Doel van de Taskforce is om negatieve emissies hoger op de agenda te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en beleidsmaatregelen te versnellen. De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de CCU-Alliantie, waarin de Vereniging Afvalbedrijven en enkele van haar leden participeren.

Manifest negatieve emissies

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Agnes Mulder ontving het manifest uit handen van de initiatiefnemers van de TNE: Marc Londo (inhoudelijk directeur NVDE) en Marieke van der Werf (voorzitter CCU-Alliantie). Met het manifest vragen de bedrijven en kennisinstellingen de overheid ook om hulp bij het creëren van een markt voor negatieve emissies, gerecyclede koolstof en daaraan gekoppelde certificaten. Het manifest roept minister Jetten van Klimaat en Energie op de lang toegezegde belofte waar te maken van een routekaart voor negatieve emissies, omdat bedrijven die nodig hebben om hun eigen strategie te formuleren.

Bij bedrijven is de kennis en ervaring over de bedrijfsmatige toepassing van CO2-afvang en -hergebruik versnipperd. De TNE wil hier verandering in brengen en geeft in het manifest aan wat daarvoor nodig is. Enerzijds gaat de sector kennis en ervaring uitwisselingen, de beoogde CO2-reductie cijfermatig onderbouwen en een ontwikkelscenario uitwerken. Anderzijds vraagt de TNE de overheid om alle technologieën in alle sectoren die CO2 uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Om te beginnen door de routekaart voor negatieve emissies te realiseren, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. De TNE leent hier graag zijn kennis en expertise aan.

Liane Schoonus

Contactpersoon
Liane Schoonus

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat