Nieuws

Publicatie - 7 juli 2021

Jaarbericht 2020 Vereniging Afvalbedrijven

Vandaag publiceert de Vereniging Afvalbedrijven (VA) haar Jaarbericht 2020. Veel werkzaamheden in het afgelopen jaar hadden te maken met de uitbraak van de coronapandemie. “Ik ben erg trots op alle mannen en vrouwen die ervoor hebben gezorgd dat het werk doorging in onze sector”, zegt voorzitter Boris van der Ham. Daarnaast maakte de VA zich weer sterk voor de transitie naar de circulaire economie. In het Jaarbericht 2020 worden enkele activiteiten uitgelicht.

Veilig en gezond doorwerken

De coronacrisis maakt duidelijk zichtbaar hoe vitaal de afvalbranche is. Meteen na de uitbraak van het coronavirus in Nederland neemt de sector zijn verantwoordelijkheid en treft maatregelen, zowel om medewerkers te beschermen tegen besmetting met het virus als om de continuïteit van inzameling en verwerking van afval te garanderen. De VA laat zien trots te zijn op alle mannen en vrouwen die het werk onverminderd voortzetten. Op radio en tv zet de VA de medewerkers in het zonnetje en steekt hen een hart onder de riem. Op initiatief van de VA maken werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving. Alle inspanningen hebben het effect. Het werk gaat door en het aantal ziektegevallen onder de medewerkers blijft beheersbaar.

Focus op kwaliteit

De VA zet zich onverminderd in voor verbetering van de kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen. Willen we vooruitgang boeken, dan moet elke schakel in de keten de focus leggen op kwaliteit. Als het gaat om huishoudelijk afval is heldere communicatie naar de consument belangrijk. Met het lanceren van de uniforme wel/niet-lijst gft-afval, is daarin voor deze stroom een belangrijke stap gezet. Een petitie voor schoon gft vindt gehoor. Het kabinet onderkent dat de kwaliteit van gft beter moet en onderzoekt of er een verbod kan komen op logo’s op verpakkingen die onterecht aangeven dat deze bij het gft kunnen.

Klimaatwinst

De afvalsector omarmt de klimaatambities van het kabinet, maar voor CO2-emissiereductie zijn effectievere methoden voorhanden dan de importheffing op brandbaar afval of de CO2-heffing. De belastingmaatregelen werken innovatie en verduurzaming tegen. De inspanningen moeten eerder in de keten gericht zijn op het bevorderen van recycling en hergebruik. Dat kan bijvoorbeeld met een verplichting om meer recyclaat in producten toe te passen en met het stimuleren van afvang en hergebruik van CO2. Dit bespaart het gebruik van primaire grondstoffen en fossiele brandstoffen, en dat levert échte CO2-winst.

Afzet stimuleren

De Europese overheid moet de sector helpen met maatregelen die de afzet van secundaire grondstoffen op gang brengt. De VA is tevreden dat de Europese Commissie het verplicht toepassen van een minimumaandeel gerecycled materiaal opneemt in het Actieplan voor de circulaire economie. Door het verplichten van het gebruik van secundaire grondstoffen in producten, ontstaat meer vraag en wordt de businesscase voor recyclaat gunstiger. Een minimumeis voor het gebruik van recyclaat moet op Europees niveau geregeld worden. De sector wil fors meer investeren in de circulaire economie. Hiervoor is het noodzakelijk dat gelijkwaardigheid en een open Europese afvalmarkt worden gegarandeerd.

Meer en beter recyclen

Recycling van het afval dat onze consumptie en productie oplevert, is cruciaal binnen de transitie naar de circulaire economie. De VA maakt er werk van om meer en beter recyclen te promoten en schrijft in 2020 een wedstrijd uit voor recyclinginitiatieven van burgers. Rien Voets, zwerfafvalpakker uit Berlicum, wordt tijdens de Global Recycling Day op 18 maart uitgeroepen tot Recycling Hero 2020. Hij staat symbool voor veel mensen die vrijwillig bijdragen aan een schone leefomgeving.
Onderzoek maakt duidelijk dat bronscheiding van groente-, fruit- en etensresten (gfe) in de hoogbouw goed mogelijk is. Composteerders zien dit materiaal graag komen. Organisch keukenafval is zeer geschikt om te vergisten en vervolgens composteren. Uit de pilots naar gfe-scheiding in de hoogbouw is naar voren gekomen dat het materiaal schoon genoeg is. Een belangrijk criterium voor de sector. Alleen dan kan het materiaal worden gebruikt voor de productie van schone compost.

Duurzame energie

Energie uit afval draagt voor circa tien procent bij aan de duurzame energie in Nederland. Met het optimaal benutten van warmte en stoom is nog veel meer mogelijk. Warmte en stoom uit verbrandingsinstallaties behoort tot de meest kosteneffectieve technologieën. De sector verdient daarom een plaats binnen de Nederlandse energietransitie. Dit moet zijn beslag krijgen in de Regionale Energiestrategieën, waarvan de concepten in 2020 zijn opgeleverd.

Daniëlle van Vleuten

Contactpersoon
Daniëlle van Vleuten

Daniëlle van Vleuten op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie

Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid