Nieuws

Nieuwsbericht - 5 oktober 2023

Inzamelaars bedrijfsafval mogen samenwerken bij stimuleren recycling

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is van mening dat inzamelaars van bedrijfsafval mogen samenwerken bij het stimuleren van recycling. De afvalinzamelbedrijven aangesloten bij de Vereniging Afvalbedrijven (VA) willen samen afspreken dat nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval kunnen aanleveren altijd een contract aangeboden krijgen voor minimaal twee gescheiden afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals gft, plastic en papier/karton. De VA heeft deze afspraak vanuit mededingingsoogpunt laten toetsen door de ACM en is blij met het positieve resultaat. De bedrijven kunnen de campagne 'Doe alsof je thuis bent' een vervolg geven.

Met de campagne ‘Doe alsof je thuis bent’, die van maart tot en met juli van dit jaar liep, vestigden de afvalinzamelbedrijven de aandacht op de mogelijkheden die er zijn voor het gescheiden inzamelen en recyclen van meer afval uit de kantoren, winkels, scholen en andere diensten. Ze werkten daarmee aan bewustwording en wilden bedrijven stimuleren hun afval gescheiden aan te bieden voor inzameling en recycling. Nu wordt deze wens meer concreet gemaakt.
De ACM oordeelt dat het initiatief van de inzamelbedrijven aansluit bij een wettelijke scheidingsplicht die geldt voor (vrijwel) alle bedrijven die afval aanleveren en bijdraagt aan een duurzame economie. Directeur Robbert Loos: "De uitspraak van de ACM is goed nieuws. Een mooie stap vooruit om uit bedrijfsafval meer stromen beschikbaar te maken voor recycling." Meer afvalscheiding verhoogt de recycling en draagt bij aan het behoud van grondstoffen. "We nodigen alle bedrijven die bedrijfsafval inzamelen uit om zich bij het initiatief aan te sluiten." Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft ons al laten weten haar leden aan te moedigen mee te doen aan het initiatief van de VA.

Meer afval KWD-sector recyclen

Jaarlijks produceert de kantoren, winkels en dienstensector (KWD-sector) ruim 5 miljoen ton afval. Ongeveer de helft daarvan wordt gerecycled. Met name de met huishoudelijk afval vergelijkbare stromen komen minder vaak in de recyclingketen terecht en worden nu als restafval ingezameld en verwerkt (zo’n 2 miljoen ton). De VA sluit zich aan bij de ambitie van het kabinet om de hoeveelheid restafval uit KWD-sector te reduceren tot 1 miljoen ton. De afvalinzamelbedrijven beschikken over de mogelijkheden om dit afval duurzaam te verwerken en de transitie naar de circulaire economie te versnellen.

Femke Jonker

Contactpersoon
Femke Jonker

Femke Jonker op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen