Nieuws

Nieuwsbericht - 16 maart 2021

Onderzoek herbevestigt voordelen compostgebruik

Recent onderzoek bevestigt opnieuw dat compost minder fosfaat afgeeft aan de bodem dan andere organische meststoffen. Dit resultaat steunt de huidige meststoffenregelgeving, waarin compost een 50%-vrijstelling van de fosfaatgebruiksnorm heeft. Agrariërs mogen daardoor meer compost gebruiken, wat goed is voor de bodem. Compost is een sterke bodemverbeteraar.

De BVOR en de Vereniging Afvalbedrijven lieten de Wageningen University & Research (WUR) kijken naar het fosfaatgedrag van meerdere organische meststoffen. Gft- en groencompost onderscheiden zich in positieve zin. De manier waarop fosfaat gebonden is in compost, verkleint de kans dat het fosfaat uitspoelt. Het fosfaat is gebonden aan de grond, waaruit compost grotendeels bestaat. Voor een goede bodem en voor een gezond milieu is het belangrijk de fosfaatuitspoeling zoveel mogelijk te beperken.

Kringlooplandbouw

Voor verbetering van de Nederlandse bodem is een grote hoeveelheid organische stof van goede kwaliteit nodig. Compost gemaakt van schoon gft levert veel effectieve organische stof. Het zorgt daarmee voor een duurzame verbetering van de bodem. Duurzaam bodembeheer leidt tot een betere bodemvruchtbaarheid en tot duurzamer geteelde gewassen. Het gebruik van het circulaire product compost sluit naadloos aan op het overheidsbeleid, dat toewerkt naar een kringlooplandbouw en een circulair voedselsysteem.

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen