Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 23 oktober 2019

Ketensamenwerking Twente voor duurzame brandstof

De afvalsector helpt mee aan de omslag naar duurzame energie. Dit doen bedrijven bijvoorbeeld met de productie van groen gas, wat het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringt. De wagens van Twente Milieu gaan rijden op door Twence geproduceerd groen gas, dat voortkomt uit gft dat Twente Milieu heeft ingezameld. Daarvoor tekenden de bedrijven, beide lid van de Verenging Afvalbedrijven, gisteren een overeenkomst, samen met AVIA dat 130 tankstations in Noord-Oost Nederland heeft. Hiermee laten de drie organisaties een mooi staaltje regionale ketensamenwerking in Twente zien.

Twence wil als koploper in de regio een bijdrage leveren aan het realiseren van de Twentse duurzaamheidsdoelstellingen. “Dit plan sluit naadloos aan bij de ambities van ons bedrijf en het onderschrijft ook onze overtuiging dat samenwerking met bedrijven als Twente Milieu en AVIA cruciaal zijn om resultaat te bereiken”, aldus Marc Kapteijn van Twence, tevens bestuurslid en vice-voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven. Lisette Bosch van Twente Milieu is blij met de samenwerking. “Het idee dat we in de toekomst onze vrachtwagens kunnen laten rijden op brandstof gemaakt van het bij Twentse inwoners ingezamelde gft maakt ons natuurlijk enthousiast.”

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen

Duurzame energie

Duurzame energie