Header fietser

Nieuws

Nieuwsbericht - 7 september 2020

Samen (door)werken aan rioolbeheer in coronatijd

Online sessie over rioolbeheer in coronatijd op 17 september

De komende jaren staan belangrijke opgaven op het gebied van rioolbeheer en klimaatadaptatie op de agenda: de omgang met extreem weer maakt dat goede zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater in steden en dorpen steeds nadrukkelijker op de kaart komt te staan. Maar: hoe zorgen we er in coronatijd voor dat het werkaanbod stabiel blijft én de doelstellingen rond klimaatadaptatie gehaald worden? Deze vraag is vertrekpunt voor een online sessie over rioolbeheer in coronatijd op donderdag 17 september.

De online sessie vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur en wordt georganiseerd door Bouwend Nederland in samenwerking met Vereniging Afvalbedrijven, NLingenieurs, NSTT en VNG. Voorafgaand aan de sessie zijn de organisatoren benieuwd naar de effecten van de coronaproblematiek op het rioolbeheer. Daarvoor is een enquête ontwikkeld die betrokkenen kunnen invullen. Tijdens het plenaire gedeelte van de online sessie komen de resultaten van de enquête aan bod.

Programma online sessie

Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Afvalbedrijven, opent de online sessie. In een plenair gedeelte staan de sprekers stil bij de uitdagingen in rioolbeheer (Hugo Gastkemper, RIONED), de werking van het rioleringsfonds (John Witkamp, Vereniging Afvalbedrijven) en geven we toelichting op de uitvraag over coronaproblematiek op de deelmarkt rioolbeheer (Bram Ooms, Wateropleidingen).

Hierna kunnen deelnemers kiezen voor één van onderstaande deelsessies:

Aanbesteden in Coronatijd | Marcel Tirion (Gemeente Den Haag)

In deze deelsessie bespreken we hoe rioleringsprojecten op planning kunnen worden gehouden in de huidige omstandigheden. Omgevingsmanagement en burgerparticipatie moeten anders worden vormgegeven. De basisvoorwaarden blijven dezelfde: uitvoeringskracht door beschikbaarheid van de juiste mensen en goede meerjarenplanning. In een open gesprek willen we ervaring en kennis uitwisselen.

Samenwerkingsmodellen | Henk Langkamp (Roelofs Groep)

Hoe kan een 'Bouwteam' bijdragen aan een gelijkwaardige onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hoe draagt deze samenwerking tevens bij om te werken aan oplossingen voor de uitdagingen van nu, zoals duurzaamheid, circulariteit, klimaat en energietransitie?

Digitale participatie organiseren | Maureen ter Steege (Over Morgen)

In deze deelsessie bespreken we hoe we de participatie doorgang kunnen laten vinden. Hoe zorgen we ervoor dat de risicodialogen worden opgestart en uitgevoerd, hoe betrekken we de omgeving bij rioolvervangingsprojecten en zorgen we ervoor dat bewonersparticipatie goed en veilig verloopt? We verkennen met elkaar de mogelijkheden en bieden handvatten voor digitale participatie.

Aanmelden

Rioolbeheerders, projectleiders en managers van gemeenten en rioleringsbedrijven zijn van harte welkom. Via deze link kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. De sessie vindt plaats via Zoom. Rond 10 september ontvangen de deelnemers een uitnodiging met meer informatie.

Han van Rijssen

Contactpersoon
Han van Rijssen

Han van Rijssen op LinkedIn

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat