Nieuws

Artikel - 12 juli 2023

FEAD legt lat hoog: 75 procent recycling in 2035

Nieuwe visie van Europese private afvalsector

Al het Europese afval in 2035 voor driekwart gerecycled, dat is de inzet van de Europese afvalkoepel. “Er is een trendbreuk nodig”, stelt Claudia Mensi, voorzitter van de European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD). In circulaire partnerships met de industrie wil de afvalsector meer materiaalstromen vrijspelen voor industriële productie.

De Europese koepelorganisatie voor de private afvalsector onthulde deze stevige ambitie op donderdag 6 juli 2023 tijdens een workshop over de circulaire economie. De workshop stond in het teken van nieuwe allianties tussen de afvalsector en de proces- en maakindustrie. “De grondstoffen die Europa op dit moment gebruikt zijn slechts voor zo’n twaalf procent circulair”, verwijst FEAD-voorzitter Mensi naar een recente rapportage van Eurostat. Volgens het statistiekbureau wordt momenteel zo’n 40 procent van het afval van de 27 EU-landen gerecycled, ongeveer eenzelfde volume wordt gestort. Ter vergelijking: van de 60 miljoen ton afval die jaarlijks in Nederland ontstaat, wordt bijna 80 procent gerecycled.

Momenteel wordt zo’n 40 procent van het afval van de 27 EU-landen gerecycled

Zelfvoorzienend Europa

Cruciaal, stelt de FEAD-voorzitter, is het ombuigen van afvalstromen die worden gestort of laagwaardig toegepast naar recycling om meer materialen vrij te spelen voor de industrie. Geopolitieke ontwikkelingen zorgen ervoor dat primaire grondstoffen steeds schaarser worden. Een zelfvoorzienend Europa is voor zijn grondstoffen sterk aangewezen op hoogwaardige recycling van materiaalstromen. “Bij een aantal afvalstromen, zoals batterijen en verpakkingen, is al veel in gang gezet. Als afvalsector zien wij het als onze opdracht om vergelijkbare initiatieven in circulaire partnerships met de industrie van de grond te tillen of uit te breiden voor andere afvalstromen. In bouw- en sloopafval zitten bijvoorbeeld nog grote volumes aan bouwmaterialen die weer een plek in de materiaalkringloop kunnen krijgen.”

‘We kunnen een enorm potentieel aan grondstoffen terugwinnen voor de Europese economie.’

Enorm potentieel aan grondstoffen

De export van textiel is volgens Mensi in tien jaar verdrievoudigd, wat een groot verlies aan materiaal betekent. Hoogste tijd om de recyclingcapaciteit in Europa zelf op peil te brengen. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse tien miljoen ton aan materiaal in afgedankte meubels. “We kunnen een enorm potentieel aan grondstoffen terugwinnen voor de Europese economie. E-waste is een waardevolle bron van aardmetalen en andere materialen, maar elektrische apparaten worden nog niet voor de helft ingezameld en gerecycled.”

Ontwerp van producten verbeteren

FEAD wil samen met de industrie werk maken van normen en specificaties voor secundaire materialen, zodat deze aan de kwaliteitseisen van producenten voldoen. In een groot aantal producten wil de industrie het aandeel recyclaat opvoeren, mede onder druk van Europese wetgeving. Deze behoefte kan als een vliegwiel werken, betoogt Mensi. “Ook moeten we het ontwerp van producten verbeteren, zodat ze beter te recyclen zijn en er geen gevaarlijke chemicaliën in zitten.”

‘De grondstoffen die Europa op dit moment gebruikt zijn slechts voor zo’n twaalf procent circulair.’

Centraal aanspreekpunt voor industrie

Natuurlijk is dit een enorme uitdaging, erkent Mensi. “Er is geen ‘one size fits all’. Elke industriesector stelt andere eisen en heeft andere behoeften. Daar moeten we bij het opzetten van partnerships rekening mee houden. Als FEAD willen we het centrale aanspreekpunt zijn voor de industrie.”

Overheden de helpende hand bieden

Mensi vraagt de medewerking van nationale en lokale overheden. “Zonder hen kunnen wij ons doel niet bereiken. We leggen de lat hoog. In veel EU-landen ontbreekt een basisinfrastructuur met gescheiden inzamelsystemen. Onze sector heeft de kennis en de technologie in huis om de helpende hand te bieden, zodat deze landen het maximale uit hun afstromen halen op de meest milieuverantwoorde wijze.”

Snelle implementatie van Europese afvalwetgeving

FEAD dringt bij de beleidsmakers in de EU-landen aan op snelle implementatie van de Europese afvalwetgeving. In een recent rapport waarschuwt de Europese Commissie dat slechts negen van de 27 lidstaten, waaronder Nederland, op koers ligt met het realiseren van de recyclingdoelen voor huishoudelijk afval en verpakkingsafval voor 2025 en het doel voor het terugbrengen van het storten van afval (10 procent in 2035). Claudia Mensi: “Een groot aantal landen loopt fors achter. Als private afvalsector moeten we duidelijk communiceren hoe belangrijk het voor de circulaire economie is dat lidstaten deze doelen realiseren.”

Afvalsector investeert miljarden

De afvalsector, geeft Mensi aan, is volop bereid hier mee in te investeren. “Jaarlijks, zo weten we uit enquêtes onder onze leden, steekt onze sector een bedrag van vijf miljard euro in duurzame en hoogstaande afvalverwerking. Dat niveau willen we voor de komende twaalf jaar garanderen. Daarmee gaat er in totaal zo’n 60 miljard euro naar innovatie en uitbreiding van de recyclingcapaciteit in Europa. In het verlengde hiervan roepen we de EU op bij te dragen vanuit R&D-programma’s (research & development/onderzoek & ontwikkeling, red.) als LIFE en Horizon Europe. Om vooruit te komen, moeten we alle beschikbare middelen bij elkaar brengen.”

Auteur
Pieter van den Brand - @copyright

Unico van Kooten

Contactpersoon
Unico van Kooten

Onze nieuwsbrief
ontvangen?

Circulaire economie

Circulaire economie

Klimaat

Klimaat

Europa

Europa

Recycling en restmaterialen

Recycling en restmaterialen